• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 10 квітня 2006 р. № 474

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у
  державному бюджеті для фінансової підтримки громадських
  організацій фізкультурно-спортивного спрямування


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених у  державному бюджеті Мінсімямолодьспорту за програмою “Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються:

  всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам “Україна” і “Спартак” на поточне утримання апаратів управління центральних та місцевих рад товариств (оплата праці працівників, комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки), організацію і проведення у межах своїх повноважень масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного значення серед різних верств населення, навчально-тренувальних зборів і всеукраїнських спортивних змагань;

  центральним школам вищої спортивної майстерності фізкультурно-спортивних товариств “Україна” і “Спартак” на їх поточне утримання (оплата праці працівників, комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки), проведення навчально-тренувальних зборів для спортсменів шкіл та забезпечення їх участі у всеукраїнських спортивних змаганнях, придбання інвентарю та обладнання;

  центральному та обласним авіаційно-спортивним клубам на їх поточне утримання (оплата праці працівників, комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки) і проведення спортивних заходів з авіаційних видів спорту;

  іншим всеукраїнським громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування (федераціям, асоціаціям, спілкам тощо) на проведення у межах своїх повноважень спортивних заходів загальнодержавного та міжнародного значення.

  3. Мінсім’ямолодьспорт здійснює розподіл бюджетних коштів між зазначеними в пункті 2 цього Порядку громадськими організаціями та закладами з урахуванням поданих ними обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, що визначені на підставі встановлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, календарних планів заходів, регламентних документів міжнародних спортивних організацій, а також можливості здійснення відповідних видатків за рахунок надходжень з інших джерел.

  4. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться  відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  ___________________