• In English

 • Затверджено

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 10 квітня 2006 р. № 470

   

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку підвищення пенсій, призначених
  відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у зв’язку із зростанням
  середньої заробітної плати

   

  1. В абзаці першому пункту 1 слова та цифри “статей 27 і 28” замінити словами та цифрами “статті 27 з урахуванням підвищення згідно із частиною другою статті 42”.

  2. У пункті 2:

  1) в абзаці другому:

  слова та цифри “статей 27 і 28” замінити словом та цифрами “статті 27”;

  доповнити абзац після слів та цифр “Про заходи щодо поліпшення пенсійного забезпечення громадян” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 47, ст. 2431; 2004 р., № 10, ст. 616)” словами та цифрами “доплати до пенсії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2004 р. № 943 “Про додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р. № 30, ст. 2008) та щомісячної державної адресної допомоги до пенсії (дотації), встановленої згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2004 р. № 1215 “Про підвищення рівня пенсійного забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2491, № 43, ст. 2827)”;

  2) в абзаці третьому слова та цифри “статей 27 і 28” замінити словами та цифрами “статті 27 і абзацу першого частини першої статті 28”.

  __________________________________