• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 квітня 2006 р.  №463

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених
  у державному бюджеті для фінансової підтримки
  паралімпійського руху в Україні


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсім’ямолодьспорту за програмою “Фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються:

  Національному комітетові спорту інвалідів на проведення серед інвалідів фізкультурно-оздоровчої, спортивної, реабілітаційної та організаційно-методичної роботи, заходів з розвитку паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, придбання необхідного обладнання та інвентарю, утримання Комітету (оплата праці працівників, комунальних послуг, проведення поточного ремонту, транспортні витрати, інші витрати, пов’язані з діяльністю Комітету);

  Національному центрові паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів на його поточне утримання (оплата комунальних послуг, проведення поточного ремонту, транспортні витрати, інші витрати, пов’язані з діяльністю Центру), капітальний ремонт та реконструкцію, придбання обладнання та інвентарю.

  3. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 2 цього Порядку, здійснює Мінсім’ямолодьспорт з урахуванням поданих Національним комітетом спорту інвалідів та Національним центром паралімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, що визначені на підставі встановлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, календарного плану заходів, затвердженої проектно-кошторисної документації тощо.

  4. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

   

   

  6. З метою запобігання виникненню кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та до договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, який укладається з переможцем торгів (тендеру), обов’язково включаються такі вимоги:

  сума, визначена в договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг, та зобов’язання сторін підлягають відповідному коригуванню у разі зменшення  бюджетних призначень за програмою “Фінансова підтримка паралімпійського руху в Україні”;

  у разі наявності коштів на рахунках Національного комітету  спорту інвалідів та Національного центру паралімпійської і дефлімпійської підготовки, відкритих в органах Державного казначейства, переможець торгів (тендеру) зобов’язаний забезпечити  постачання товарів, виконання робіт і надання послуг до завершення календарного року.

  7. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  ___________________