• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 5 квітня 2006 р. № 453

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів,
  передбачених у державному бюджеті для розвитку
  фізичної культури і спорту серед сільського населення


  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Мінагрополітики у державному бюджеті за програмою “Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються Мінагрополітики на фінансову підтримку фізкультурно-спортивного товариства “Колос” (далі — Товариство), зокрема:

  Центральній раді Товариства на її утримання та забезпечення діяльності (оплата праці і комунальних послуг, послуг зв’язку, оренди, проведення ремонту, транспортні витрати, організаційно-методичні заходи), а також організацію роботи із створення умов для розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення (проведення масових фізкультурно-спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів, змагань, забезпечення навчально-тренувального процесу для спортсменів Товариства та їх участі у змаганнях різного рівня, включаючи змагання серед студентів вищих аграрних навчальних закладів, та інші заходи, повязані з фізкультурно-спортивною діяльністю Товариства);

  Центральній школі вищої спортивної майстерності Товариства на її утримання, забезпечення діяльності та проведення навчально-тренувальних робіт (оплата праці і комунальних  послуг, проведення ремонту, транспортні витрати, придбання спортивної форми і взуття, обладнання та інвентарю, організація і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, здійснення заходів з навчально-методичної роботи);

  спортивним базам Центральної ради Товариства на оплату витрат, пов’язаних з поліпшенням їх технічного стану.

  3. Розподіл бюджетних коштів здійснюється з урахуванням поданих Товариством обґрунтувань потреби в коштах та детальних розрахунків витрат, визначених на підставі штатної чисельності, затверджених умов оплати праці, Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Товариства, встановлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, відповідної проектно-кошторисної документації, результатів фінансово-господарської діяльності за минулий період та прогнозних показників діяльності на поточний рік, а також з урахуванням можливості здійснення відповідних видатків за рахунок власних коштів Товариства та підпорядкованих йому закладів або надходжень з інших джерел.

  4. Бюджетні кошти спрямовуються на відкриті в органах Державного казначейства рахунки зазначених у пункті 2 цього Порядку одержувачів в обсягах, передбачених розписом державного бюджету.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється Товариством відповідно до вимог Закону України “Про закупівлю товарів,  робіт  і  послуг за  державні кошти”.

  6. Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  _____________________