• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 5 квітня 2006 р. № 446

  Київ

   

  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки

   

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки, підписану 18 жовтня 2005 р. у м. Мінську, що додається.

   

  Прем’єр-міністр України                                                 Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд.27

   

   

   

  УГОДА

  між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь
  про проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки

   

    Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь (далі – Сторони),

  керуючись положеннями Угоди між Урядом України та Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь про військово-технічне співробітництво від 16 грудня 1994 року,

  визнаючи необхідність поглиблення і розвитку співробітництва при проведенні спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки,

  домовилися про таке:

   

  СТАТТЯ 1

   

    Сторони здійснюють співробітництво при проведенні спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки на принципах рівноправ’я, партнерства і взаємної вигоди на основі контрактів (договорів) між уповноваженими підприємствами і організаціями держав Сторін, яким у відповідності до національних законодавств надано право здійснення:

  в Україні – міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;

  в Республіці Білорусь – зовнішньоторговельної діяльності зі специфічними товарами, роботами, послугами.

   

  СТАТТЯ 2

   

  Уповноваженими органами сторін по реалізації положень цієї Угоди є:

  з української сторони – Міністерство оборони України, Міністерство промислової політики України;

  з білоруської сторони – Державний військово-промисловий комітет Республіки Білорусь, Міністерство оборони Республіки Білорусь.

   

  СТАТТЯ 3

   

    Сторони розвивають співробітництво при проведенні спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, координують зусилля та організовують взаємодію в інтересах подальшого розвитку озброєння і військової техніки Збройних Сил України і Збройних Сил Республіки Білорусь на основі Плану спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки (далі – План).  Для розробки Плану і забезпечення його виконання Сторони створюють Спільну робочу групу (далі – СРГ).

    Засідання СРГ проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік почергово у м. Київ і м. Мінськ.

   

  СТАТТЯ 4

   

  План формується на п’ятирічний період (із щорічним коректуванням за взаємною згодою) та затверджується Сторонами після його розгляду та погодження на засіданні українсько-білоруської міжурядової Комісії з питань військово-технічного співробітництва.

  План повинен містити назву спільних проектів, їх мету, завдання, а також відомості про виконавців, грифи обмеження доступу до інформації, яка міститься у проектах, та терміни і результати виконання робіт, обсяги та джерела фінансування.

   

  СТАТТЯ 5

   

  Коопераційне постачання матеріалів, напівфабрикатів, технічної документації, комплектуючих виробів, навчального і допоміжного майна, послуг технологічного і науково-технічного характеру, які необхідні для проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в галузі озброєння і військової техніки, здійснюється у відповідності до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості від 25 червня 2001 року.

   

  СТАТТЯ 6

   

    Порядок проведення спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт визначається у відповідності з національним законодавством держав Сторін та відповідними міжнародними договорами.

  Фінансові розрахунки, що пов'язані з виконанням спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, здійснюються на основі контрактів (договорів), які згадані в цій Угоді.

   

  СТАТТЯ 7

   

    Порядок взаємної передачі та захисту відомостей, які складають державну таємницю України та державні секрети Республіки Білорусь, буде визначатись окремою двосторонньою міждержавною Угодою. Передача такої інформації можлива тільки після її укладання.

  Інформація, яка передається відповідно до цієї Угоди або є результатом її виконання і розглядається Сторонами як конфіденційна, повинна бути чітко визначена та мати відповідну позначку. Сторона, яка отримує таку конфіденційну інформацію, забезпечує її захист та використовує її відповідно до національного законодавства своєї держави. Ця інформація не може бути розкрита або передана третій стороні, фізичній або юридичній особі, міжнародній організації без попередньо одержаної письмової згоди Сторони, яка передала таку інформацію. Кожна Сторона має право встановлювати додаткові умови щодо захисту конфіденційної інформації, яка передається.

    Конфіденційна інформація позначається:

    в Україні – грифом обмеження доступу “Для службового користування”;

  в Республіці Білорусь – грифом обмеження доступу “Для службового користування”.

    Інформація, яка передається в рамках цієї Угоди, використовується виключно з метою реалізації цієї Угоди. Необхідність обмеження доступу до інформації щодо спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт завчасно доводиться до іншої Сторони. Факти передачі інформації з обмеженим доступом фіксуються документально відповідно до національного законодавства держав Сторін.

    Допуск представників Сторін на військові об’єкти, в організації (на підприємства) здійснюється відповідно до національних законодавств держав Сторін.

   

  СТАТТЯ 8

   

  Сторони визначають, що результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі озброєння і військової техніки, що створені та/або надані в ході реалізації цієї Угоди, є результатами інтелектуальної діяльності.

  Правова охорона, розподіл і передача прав, захист та відповідальність за несанкціоноване використання створених і наданих у ході двостороннього військово-технічного співробітництва результатів інтелектуальної діяльності будуть регулюватися окремою двосторонньою міжурядовою Угодою.

   

  СТАТТЯ 9

   

    Ця Угода набуває чинності з дати одержання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами необхідних для цього внутрішньодержавних процедур та укладається терміном на п'ять років. Дія Угоди буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення чергового періоду письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

  Спори щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватися Сторонами шляхом проведення взаємних консультацій та переговорів.

  Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін і оформляються окремими протоколами, які є невід’ємною частиною цієї Угоди.

  Припинення дії цієї Угоди не зупиняє подальшого виконання незавершених договорів (контрактів), укладених відповідно до цієї Угоди в період її дії, крім тих випадків, коли з таких питань Сторони досягнуть інших домовленостей.

  У разі припинення дії цієї Угоди положення статей 7 і 8 Угоди залишаються чинними.

  Вчинено в м. Мінськ " 18 " жовтня 2005 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

    У випадку виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди Сторони будуть звертатись до тексту російською мовою.

   

   

   

  За Кабінет Міністрів

  України 

  За Уряд

  Республіки Білорусь