• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 квітня 2006 р. № 414

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 26 липня 1994 р. № 508 і від 11 квітня 2002 р. № 500

  1. У Положенні про Державну пожежну охорону, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508:

  1) у пункті 2 слова “територіальні органи управління Державного департаменту пожежної безпеки МНС” замінити словами “територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду”, а слова “Державний центр сертифікації виробів протипожежного та аварійно-рятувального призначення” — словами “Державний центр сертифікації”;

  2) пункт 6 викласти в такій редакції:

  “6. Державний пожежний нагляд (далі — держпожнагляд) — це наглядова діяльність спеціально уповноважених державних органів у сфері пожежної безпеки, пов’язана із здійсненням контролю за виконанням і додержанням вимог та вирішенням інших встановлених законодавством питань у цій сфері.

  Держпожнагляд здійснюють:

  Державний департамент пожежної безпеки — урядовий орган державного управління, який діє у складі МНС;

  територіальні органи держпожнагляду — управління (відділи) з питань наглядово-профілактичної діяльності головних управлінь (управлінь) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на які покладено здійснення держпожнагляду;

  місцеві органи держпожнагляду — відділення, відділи, управління, тощо з питань наглядово-профілактичної діяльності, підпорядковані територіальним органам держпожнагляду, на які покладено його здійснення, або Державному департаменту пожежної безпеки”.

  3) абзац третій пункту 11 викласти в такій редакції:

  “Начальники місцевих органів держпожнагляду є головними державними інспекторами з пожежного нагляду міст, селищ міського типу, районів у містах, районів”;

  4) доповнити пункт 13 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  “Органи держпожнагляду мають власну печатку та бланк”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

  5) у пункті 33 слова “Державного департаменту пожежної безпеки” виключити.

  2. У Положенні про Державний департамент пожежної безпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 500:

  1) у пункті 3 слова “територіальні органи” замінити словами “територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду”, а слова “Державний центр сертифікації виробів протипожежного призначення МНС" — словами “Державний центр сертифікації”;

  2) в абзаці одинадцятому пункту 8 слова “його територіальні органи” замінити словами “погоджує положення про територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду”.

  ___________________