• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 3 квітня 2006 р. № 411

   

  ПОРЯДОК

  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті  Міністерству промислової  політики
  за  деякими   програмами

   

                   1.  Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Мінпромполітики у державному бюджеті за такими програмами: “Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу”, “Консервація виробничих потужностей промислових підприємств”, “Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди”, “Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив”, “Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу”, “Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об'єктів”, “Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах”, “Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці “Ганновер Мессе” (далі – бюджетні кошти).

                   2.  Бюджетні кошти спрямовуються:

  за програмою “Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу” – на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в 2004 році за виконані на підприємствах машинобудівного комплексу науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення та впровадження у виробництво сучасних видів  цивільної продукції  і яку включено Державним казначейством до фінансової звітності за обліковими даними розпорядника бюджетних коштів;

  за програмою “Консервація виробничих потужностей промислових підприємств” – на виконання робіт з консервації ртутного виробництва (відкачування та очищення стічних вод, утримання в робочому стані гірничих виробок, будівель та споруд поверхневого комплексу і головної понижувальної підстанції) на державному підприємстві гідрогеологічного захисту “Шахта 2-біс” відповідно до затвердженого проекту переведення підприємства у режим гідрогеологічного захисту та ліквідації споруд, не пов'язаних з гідрозахистом.

  Бюджетні кошти зараховуються на рахунок, відкритий у Державному казначействі державному підприємству гідрогеологічного захисту “Шахта  2-біс”, і використовуються згідно з планом та затвердженим кошторисом виконання робіт на 2006 рік;

  за програмою “Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди” – на виконання робіт з відкачування шахтних вод, утримання майнового комплексу і відведення поверхневих стоків, відселення жителів
  с-ща Карнаватка із зони зрушення земної поверхні, рекультивації хвостосховища центральної збагачувальної фабрики шахти “Гігант” та на проектно-вишукувальні роботи згідно з робочими проектами ліквідації шахти “Першотравнева” та переведення її у спеціальний режим гідрозахисту гірничих робіт та селитебних територій Тернівського району (реструктуризація шахт промислового об'єднання “Кривбасруда”), ліквідації шахти “Гігант” (реструктуризація шахт промислового об'єднання “Кривбасруда”), ліквідації державного підприємства
  “Шахта “Саксагань”.

  Бюджетні кошти зараховуються на рахунки, відкриті у Державному казначействі підприємствам, залученим до виконання зазначених робіт, і використовуються згідно з планами та затвердженими кошторисами виконання робіт на 2006 рік;

  за програмою “Фінансова підтримка вітчизняного виробника калійних добрив”  –  на виконання робіт з відновлення видобутку руди (проектно-вишукувальні роботи, демонтаж корпусу мілкого і середнього дроблення руди, укріплення і часткову заміну будівельних конструкцій надшахтних будівель стовбура “Новий”, відновлення обладнання та укріплення будівельних конструкцій ТП35/6  кВ рудника № 1, будівництво водоізоляційної перемички на схилі 19/1 рудника № 1)  на руднику № 1 Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства “Полімінерал” відповідно до комплексного проекту консервації рудника № 2 і рекультивації порушених земель Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства “Полімінерал”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24  березня 2004  р.  № 166.

  Бюджетні кошти зараховуються на рахунок, відкритий у Державному казначействі Стебницькому державному гірничо-хімічному підприємству “Полімінерал”, і використовуються згідно з планом та затвердженим кошторисом виконання робіт на 2006 рік;

  за програмою “Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу” – на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла в 2004 році за виконані науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи із створення технологічних комплексів машин і обладнання для агропромислового комплексу, необхідних для здійснення заходів, визначених Програмою виробництва технологічних комплексів машин та обладнання для агропромислового комплексу на 1998 – 2005  роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 403, що включена Державним казначейством до фінансової звітності за обліковими даними розпорядника бюджетних коштів;

  за програмою “Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та відновлення будівництва його об'єктів”  – на утримання дирекції комбінату, працівників бази комплектування устатковання та приладів, об'єктів незавершеного будівництва комбінату та забезпечення їх охорони.

  Бюджетні кошти зараховуються на рахунок, відкритий у Державному казначействі  Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінату окислених руд, і використовуються згідно з планом та затвердженим на 2006 рік кошторисом;

  за програмою “Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах” на:

  -  підготовку та участь українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій, товарів подвійного використання за рішеннями Організаційного комітету з питань підготовки і участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєння, військової техніки, технологій, товарів подвійного використання; 

  -  забезпечення діяльності міжурядових двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва;

  -  здійснення заходів взаємодії з НАТО відповідно до Державної програми співробітництва України з Організацією Північно-Атлантичного договору (НАТО) на 2001 – 2004 роки, затвердженої Указом Президента України
  від 27 січня 2001 р. № 58;

  за програмою “Презентація українськими підприємствами вітчизняних товарів на міжнародній виставці “Ганновер Мессе”  –  на підготовку та організацію участі України в міжнародній виставці “Ганновер Мессе”, презентації українськими підприємствами вітчизняних товарів відповідно до затвердженого кошторису.

   

  ____________________