• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 березня 2006 р. № 408

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у
  державному бюджеті для здійснення заходів щодо підготовки
  до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження
  з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними
  відходами на Чорнобильській АЕС
  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті МНС за програмою “Заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС” (далі — бюджетні кошти).

  2. МНС у межах бюджетних коштів затверджує на відповідний рік план виконання робіт щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами на Чорнобильській АЕС (далі — план виконання робіт).

  3. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до плану виконання робіт на:

  звільнення першого, другого та третього енергоблоків від ядерного палива, транспортування його до першого сховища відпрацьованого ядерного палива;

  будівництво об’єктів інфраструктури, необхідних для забезпечення здійснення заходів щодо підготовки до зняття з експлуатації атомних блоків та поводження з радіоактивними відходами;

  науково-технічне супроводження робіт, передбачених планом.

  4. Закупівля робіт, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”.

  Видатки з проведення закупівлі робіт здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  5. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому порядку.

  _____________________