• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 березня 2006 р. № 402

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на подолання
  дитячої бездоглядності і безпритульності


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Мінсім’ямолодьспорту у державному бюджеті за програмою “Здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються для:

  розповсюдження соціальної реклами, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, жорстокого поводження з дітьми, пропагування сучасних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, видання методичної літератури (випуск плакатів, буклетів, підготовка рекламних повідомлень для телебачення тощо);

  проведення профілактичних заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності;

  проведення семінарів, навчання для фахівців з питань соціально-правового захисту дітей, їх реабілітації;

  забезпечення функціонування Всеукраїнської дитячої лінії “Телефон довіри”;

  ведення службами у справах неповнолітніх обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, безпритульних і бездоглядних дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на основі програмно-інформаційної системи;

  проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу роботи притулків для неповнолітніх.

  3. Розподіл бюджетних коштів здійснює Мінсім’ямолодьспорт у встановленому порядку, виходячи з обґрунтувань потреби в коштах та детальних розрахунків видатків, обчислених за кожною категорією витрат.

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” згідно з кошторисом та річним планом закупівель.

  Річний план закупівель складається Мінсім’ямолодьспортом з урахуванням їх першочерговості.

  5. З метою недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про закупівлю товарів, робіт і послуг, який укладається з переможцем торгів (тендеру), обов’язково включаються такі умови:

  сума, визначена в договорі про закупівлю товарів, робіт і послуг, та зобов’язання сторін підлягають відповідному коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень за програмою “Здійснення заходів, спрямованих на подолання дитячої бездоглядності і безпритульності”;

  переможець торгів (тендеру) зобов’язаний забезпечити виконання договору про закупівлю товарів, робіт і послуг до завершення календарного року, зазначеного у договорі, у разі наявності коштів на рахунках Мінсім’ямолодьспорту, відкритих в органах Державного казначейства.

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _____________________