• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 30 березня 2006 р. № 401

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  з питань забезпечення діяльності миротворчих контингентів
  і миротворчого персоналу


  1. Пункти 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1605 “Про забезпечення діяльності Українського миротворчого контингенту у складі міжнародної присутності з безпеки в Косово, Союзна Республіка Югославія” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1809) виключити.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2000 р. № 1596 “Про забезпечення діяльності українських миротворчих контингентів і миротворчого персоналу в складі Місії ООН у Демократичній Республіці Конго та Тимчасових сил ООН у Лівані” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 43, ст. 1843):

  1) у пункті 1:

  у підпункті “а”:

  абзац перший після цифр “806” доповнити словами і цифрами “та від 8 лютого 2002 р. № 118”;

  абзац третій доповнити словами і цифрами “та штабні офіцери загальною чисельністю до 10 військовослужбовців”;

  підпункт “б” виключити;

  2) пункт 4 виключити;

  3) у пункті 5:

  в абзаці першому слова “за проходження служби у важких кліматичних умовах посадові оклади в іноземній валюті підвищуються за час виконання завдань” замінити словами “виплачується надбавка до щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті з дня прибуття до дня вибуття (включно) з території країн з важкими кліматичними умовами у таких розмірах”;

  у підпункті “а” слово “на” виключити;

  підпункт “б” викласти у такій редакції:

  “б) у Тимчасових силах ООН у Лівані — 10 відсотків. Військовослужбовцям зазначеного контингенту і персоналу виплачується надбавка у розмірі 15 відсотків щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за ті місяці, коли вони безпосередньо брали участь у розмінуванні місцевості”;

  4) додаток до постанови виключити.

  3. У Порядку матеріально-технічного і фінансового забезпечення миротворчих контингентів і персоналу України, який бере участь у міжнародних миротворчих операціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 28, ст. 1328):

  1) пункт 1 викласти у такій редакції:

  “1. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення миротворчих контингентів та персоналу України, який бере участь у миротворчих операціях, здійснюється в межах видатків державного бюджету, передбачених для відповідних органів державної влади, їх спеціальних підрозділів, що направляють представників до їх складу, за відповідними програмами з подальшим повним або частковим відшкодуванням витрат з боку ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, що запропонували взяти участь у міжнародній миротворчій операції (далі — міжнародні організації), без такого відшкодування або за рахунок коштів, які виділяються зазначеними організаціями для фінансування міжнародної миротворчої операції”;

  2) пункт 3 виключити.

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. № 187 “Про забезпечення діяльності українського миротворчого контингенту та миротворчого персоналу, що направляється до Місії ООН у Ліберії” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 7, ст. 405):

  1) пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. Військовослужбовцям контингенту за проходження служби у важких кліматичних умовах виплачується надбавка у розмірі 15 відсотків щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті. Надбавка нараховується з дня прибуття до дня вибуття (включно) з Ліберії”;

  2) додаток до постанови виключити.

  5. Підпункт 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. № 561 “Про фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності українського миротворчого контингенту, що направляється до складу Сил ООН із спостереження за роз’єднанням ізраїльських і сирійських військ” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 28, ст. 1635) викласти у такій редакції:

  “2) військовослужбовцям контингенту за проходження служби у важких кліматичних умовах виплачується надбавка у розмірі 10 відсотків щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті. Надбавка нараховується з дня прибуття до дня вибуття (включно) з місця постійної дислокації контингенту”.

  __________________