• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 30 березня 2006 р. № 401

  Київ

   

  Деякі питання забезпечення діяльності
  миротворчих контингентів і миротворчого персоналу,
  що утримуються за рахунок державного бюджету

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  розміри щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті за виконання службових обов’язків за межами України військовослужбовцям Збройних Сил із складу українських миротворчих контингентів та миротворчого персоналу (крім миротворчого персоналу України в Республіці Ірак), що утримуються за рахунок державного бюджету, за основними посадами;

  розміри щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті особам із складу миротворчого персоналу України в Республіці Ірак.

  Міністерству оборони за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів установити розміри щомісячної грошової винагороди в іноземній валюті, передбаченої абзацом другим цього пункту, за іншими посадами військовослужбовців Збройних Сил із складу українських миротворчих контингентів (далі — миротворчі контингенти) та миротворчого персоналу (крім миротворчого персоналу України в Республіці Ірак) відповідно до розмірів винагороди за основними посадами, затверджених цією постановою.

  2. Установити, що:

  1) винагорода, передбачена абзацами другим і третім пункту 1 цієї постанови (далі — винагорода), нараховується з дня перетинання державного кордону України, включаючи день вибуття і день прибуття (крім днів перебування у відпустці);

  2) військовослужбовцям миротворчих контингентів та особам із складу миротворчого персоналу, які в період виконання службових обов’язків захворіли (отримали поранення, контузію тощо) та направлені на лікування до лікувальних закладів, що знаходяться за межами України, винагорода нараховується за весь період перебування у цих закладах;

  3) фінансування витрат на виплату винагороди військовослужбовцям миротворчих контингентів та особам із складу миротворчого персоналу здійснюється за рахунок видатків державного бюджету, передбачених Міністерству оборони для забезпечення участі в міжнародних миротворчих операціях;

  4) особам із складу миротворчого персоналу України в Республіці Ірак за виконання службових обов’язків у важких кліматичних умовах виплачується надбавка в розмірі 10 відсотків винагороди. Надбавка нараховується з дня прибуття до дня вибуття (включно) з Республіки Ірак;

  5) дія постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 р. № 290 “Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, які стали інвалідами, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов’язків військової служби у складі Миротворчих Сил ООН” (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 214) поширюється на військовослужбовців миротворчого персоналу України в Республіці Ірак;

  6) фінансування витрат на перевезення та забезпечення діяльності миротворчого персоналу України в Республіці Ірак здійснюється за рахунок і в межах видатків державного бюджету, передбачених для відповідних органів державної влади, їх спеціальних підрозділів, що направляють представників до складу зазначеного миротворчого персоналу.

  3. Міністерству фінансів вжити заходів до забезпечення Міністерства оборони іноземною валютою, необхідною для виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України за виконання ними службових обов’язків за межами України.

  4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань забезпечення діяльності миротворчих контингентів і миротворчого персоналу зміни, що додаються.

   

   Прем’єр-міністр України                                               Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд.29