• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 29 березня 2006 р. № 398

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для паспортизації, інвентаризації та реставрації
  пам’яток архітектури


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Мінбуду за бюджетною програмою “Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються для:

  1) проведення:

  робіт з виявлення, наукового вивчення, класифікації, паспортизації, інвентаризації пам’яток архітектури та містобудування;

  робіт з виявлення та дослідження сіл для занесення їх до Списку історичних населених місць;

  робіт з реставрації, консервації, реабілітації (науково обґрунтовані заходи щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини), музеєфікації, ремонту на пам’ятках архітектури та містобудування національного значення;

  протиаварійних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування;

  2) розроблення генеральних планів розвитку заповідників, що належать до сфери управління Мінбуду, з визначенням їх меж та зон охорони;

  3) здійснення заходів, передбачених Загальнодержавною програмою збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004 — 2010 роки, затвердженою Законом України від 20 квітня 2004 р. № 1692-IV.

  3. Перелік об’єктів, на яких проводяться роботи з реставрації, консервації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та протиаварійні роботи затверджується відповідно до законодавства.

  Під час формування переліку перевага надається об’єктам, виконання робіт на яких передбачено завданнями, визначеними актами Президента України та державними цільовими програмами; об’єктам, на яких завершуються роботи, розпочаті у попередні роки, а також тим, що перебувають в аварійному стані.

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  5. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

  _____________________