• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 29 березня 2006 р. № 387

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  з питань діяльності Головної державної інспекції
  на автомобільному транспорті


   

  1. Абзац п’ятий пункту 39 у графі “Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1212; 2003 р., № 41, ст. 2161), викласти у такій редакції:

  “засвідчені заявником — суб’єктом господарської діяльності копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і тимчасових реєстраційних талонів на право керування орендованими автомобілями для юридичних осіб (з кількістю автомобілів до 10 одиниць) та фізичних осіб, оформлені відповідним органом МВС”.

  2. У Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 139 (Офіційний вісник України, 2003 р.,   № 6, ст. 235):

  1) в останньому абзаці пункту 7 слова “територіальні органи Мінтрансу” замінити словами “Головавтотрансінспекцію або її територіальні органи”;

  2) абзац перший пункту 8  після слова “Державтоінспекції” доповнити словами “Головавтотрансінспекції або її територіального органу”.

  3. У Положенні про Головну державну інспекцію на автомобільному транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1190 “Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 36, ст. 2411; 2005 р., № 20, ст. 1064):

  1) у пунктах 1 і 2 слова “Міністерства транспорту та зв’язку” замінити словом “Мінтрансзв’язку”;

  2) у пункті 4:          

  підпункт 4 після слів “щодо надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі” доповнити словами  “та ліцензійні картки”;

  доповнити пункт підпунктами 51  і 52 такого змісту:

  “51) здійснює в межах, визначених Мінтрансзв’язку, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління зазначеного Міністерства;

  52) замовляє, постачає, зберігає, веде облік і звітність про використання бланків ліцензійних карток, що додаються до ліцензій щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування і з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі”;

  підпункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

  “роботі конкурсних комітетів, що проводять конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування”;

  3) пункт 17 після слів “Структуру Головавтотрансінспекції” доповнити словами “та її територіальних органів”.

  __________________