• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 березня 2006 р. №  367

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2136 “Про затвердження типових положень про службу у справах неповнолітніх” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 47, ст. 2307; 2002 р., № 39, ст. 1827, № 51, ст. 2290; 2003 р., № 25, ст. 1199, № 34, ст. 1816; 2004 р., № 4, ст. 171, № 46, ст. 3055; 2005 р., № 16, ст. 845):

  1) Типовому положенні про службу у справах неповнолітніх обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації:

  абзац шостий пункту 3 після слова “неповнолітніх” доповнити словами “в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

  у пункті 4:

  підпункт 3 доповнити словами “сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей”;

  підпункт 7 доповнити словами “захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей”;

  доповнити Положення підпунктами 151 і 152 такого змісту:

  “151) формує банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, веде регіональний облік дітей, які можуть бути усиновлені;

  152) проводить моніторинг діяльності служб у справах неповнолітніх районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, пов’язаної із захистом прав, свобод та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

  у тексті Положення слово “Мінмолодьспорт” в усіх відмінках замінити словом “Мінсім’ямолодьспорт” у відповідному відмінку;

  2) Типовому положенні про служби у справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації:

  абзац п’ятий пункту 3 після слова “неповнолітніх” доповнити словами “в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

  у пункті 4:

  підпункт 6 доповнити словами “захистом прав, свобод та інтересів дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, умовами проживання вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в таких сім’ях”;

  доповнити пункт підпунктом 101 такого змісту:

  “101) готує висновки про можливість утворення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу”;

  підпункти 12 і 14 викласти в такій редакції:

  “12) веде справи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм їх влаштування, подає клопотання щодо переведення дітей зазначеної категорії на інші форми влаштування”;

  “14) виявляє разом з іншими підрозділами держадміністрації, органами внутрішніх справ, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та за участю громадськості дітей, які залишилися без піклування батьків, веде облік дітей, які можуть бути усиновлені, формує банк даних про таких дітей, а також кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів”;

  у тексті Положення слово “Мінмолодьспорт” в усіх відмінках замінити словом “Мінсім’ямолодьспорт” у відповідному відмінку.

  2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. № 403 “Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів, що їх обслуговують” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 9, ст. 339; 2001 р., № 20, ст. 851; 2005 р., № 13, ст. 665; 2006 р., № 5, ст. 219) у позиції “Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту” цифри “276” замінити цифрами “307”.

  3. У Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. № 1377 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1944):

  1) у тексті Порядку слова “відділ освіти”, “Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, Головне управління освіти і науки Київської міськдержадміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації”, “Центр з усиновлення дітей” та “Центр” в усіх відмінках замінити відповідно словами “служба у справах неповнолітніх”, “Міністерство молоді, сім’ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”, “Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини” та “Департамент” у відповідному відмінку;

  2) в абзаці другому пункту 3 Порядку слова “в якому відділі освіти” замінити словами “в якій службі у справах неповнолітніх”;

  3) у додатках до Порядку:

  у додатках 1 і 2 слова “відділ освіти” в усіх відмінках замінити словами “служба у справах неповнолітніх” у відповідному відмінку;

  у додатку 2 слова “Міністр (заступник Міністра) освіти Автономної Республіки Крим, начальник (заступник начальника) Головного управління освіти і науки Київської міської держадміністрації, управління освіти і науки обласних, Севастопольської міської держадміністрацій” замінити словами “Міністр (заступник Міністра) молоді, сім’ї та ґендерної політики Автономної Республіки Крим, начальник (заступник начальника) служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”;

  у додатку 6 слова “Центру з усиновлення дітей” замінити словами “Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини”.

   

  _____________________