• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2

  5 березня 2006 р.  № 365

  ПЕРЕЛІК
   об’єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень,
   виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2006  році

  (тис. гривень)

  Найменува-ння об’єкта та його місцезнахо-дження, одиниця виміру

  Рік

  початку і закінчен-ня будівниц-тва

  Загальна кошторисна вартість

  Залишок кошторисної вартості на
  1 січня
  2006 р.

  Проектна потужність (залишок на 1 січня 2006 р.)

  Частка державної власності у майні забудовника на 1 січня 2006 р., відсотків

  Будівельна готовність пускового комплексу

  на 1 січня 2006 р,

  відсотків

  2006 рік

  введення потужності

  в дію

  передбачено капіталовкладень

  за рахунок коштів державного

  бюджету

  МНС

   

   

   

   

   

   

   

  12786,9

  Будівництво (придбання) житла для переселен-ня громадян із зони безумовно-го (обов’язко-вого) відселення,

  2006

   

   

   

   

   

   

  6064,6

  тис. кв. метрів

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дорога Прип’ять – Буряківка у зоні відчуження Чорнобиль-ської АЕС – реконструкція (перша  черга),

  2005—2006

  10731,6

  9079,6

   

  100

  15

   

  5079,6 (у тому числі 117 тис. гривень за рахунок коштів спеціального фонду)

  кілометрів

   

   

   

  15

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Фізичний захист пункту захоронен-ня радіоактив-них відходів “Підлісний” (огорожа із сигналіза-цією),

  2005–2007

  3762,7

  3462,7

  8

  100

  17

   

  1462,7

  об’єктів

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Покрівля модулів А-1 і Б-1 пункту захоронення радіоактив-них відходів “Підлісний” у зоні відчуження Чорнобильської АЕС — виготовлення проектно-кошторисної документа-ції

  2006

  60

  60

   

   

   

   

  60

  Реконструк-ція автомобіль-ної дороги Дитятки—Чорноби-

  ль у зоні відчуження Чорнобиль-ської АЕС — виготовлен-ня проектно-кошторисної документа-ції

  2006

  120

  120

   

   

   

   

  120

  Житомир-ська область

   

   

   

   

   

   

   

  2330,1

  Реконструк-ція приміщення навчально-го корпусу військової частини А-3940 під школу, смт Ємільчине (пайова участь),

  2002–2006

  4861

  2500

   

  100

  80

   

  2000

  учнівських місць

   

   

   

  320

   

   

  320

   

  Погашення кредитор-ської заборгованості за фактично виконані роботи на 1 січня 2006 р. — усього

   

   

   

   

   

   

   

  330,1

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

  адміністративний центр,
  с. Приворіття Брусилів
  -ського району

   

   

   

   

   

   

   

  20,1

  житлові будинки,
  смт Брусилів

   

   

   

   

   

   

   

  18,3

  центральна районна лікарня, смт Лугини

   

   

   

   

   

   

   

  14,6

  шкільна їдальня, м. Овруч

   

   

   

   

   

   

   

  1,3

  житлові будинки,
  с. Кам’янка Попільнянського району

   

   

   

   

   

   

   

  139,4

  житлові будинки, с. Корнин Попільнян-ського району

   

   

   

   

   

   

   

  136,4

   

  Усього капітальних вкладень

  15117, з них відповідно за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету 15000  117

  У тому числі:

   

   

   

  МНС

  12786,9

  12669,9

  117

  Житомирська облдержадміністрація

  2330,1

  2330,1

   

   

   

  _____________________________