• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  і Національного банку України
  від 18 березня 2006 р. № 359


  ПЛАН
  заходів на 2006 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

  Запобігання виникненню передумов для
  легалізації (відмивання) доходів, одержаних
  злочинним шляхом, і фінансування тероризму

  1. Продовжити роботу, спрямовану на впровадження міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, шляхом внесення змін до законодавства, зокрема:

  розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму з метою подальшої імплементації положень Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), дев’яти Спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму, Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 р., а також виконання Резолюції 1373 (2001 рік), прийнятої Радою Безпеки ООН на 4385-му засіданні.

  Держфінмоніторинг, Мін’юст, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку за участю Національного банку.

  Протягом року;

  розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про режим іноземного інвестування” в частині впровадження механізму запобігання внесенню готівкою іноземних інвестицій, джерела походження яких неможливо підтвердити.

  Мінекономіки, Мінфін, Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, МВС, СБУ, Мін’юст, Національний банк.
  IV квартал; 

  розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо законодавчого регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері організації діяльності з проведення азартних ігор та визначення уповноваженого органу, який би здійснював державне регулювання та контроль за організацією цієї діяльності.

  Мінфін, Держфінмоніторинг,
  Держпідприємництво.

  I квартал;

  з урахуванням практики Європейського суду з прав людини розробити пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою приведення його у відповідність з Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачивши можливість застосування конфіскації таких доходів, у разі смерті або переховування особи, а у разі, коли неможливо конфіскувати такі доходи, — стягнення їх вартості.

  Мін’юст, МВС, СБУ,
  Державна податкова адміністрація.

  II квартал.

  2. Підготувати та подати Кабінетові Міністрів України проект Державної програми розвитку масових безготівкових платежів.

  Мінекономіки, Національний банк, Державна комісія з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, МВС, СБУ, Мін’юст, Державна податкова адміністрація, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Перше півріччя. 

  3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавства з питань приватизації стосовно надання потенційним покупцем відомостей про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій, як обов’язкової умови участі в конкурсах (відкритих торгах) з продажу державних пакетів акцій.

  Фонд державного майна, Мін’юст.

  I квартал.

   

   

  Запобігання ризикам використання фінансової
  системи з метою легалізації доходів, одержаних
  злочинним шляхом, і фінансування тероризму

  4. Вивчити питання щодо запровадження проведення обов’язкового аудиту для юридичних осіб засновників інших юридичних осіб, що є учасниками ринку цінних паперів, у тому числі у разі зміни таких засновників.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін’юст, Держпідприємництво.

  Протягом року. 

  5. Переглянути власні нормативно-правові акти та в разі потреби внести зміни щодо запобігання формуванню статутних капіталів банків за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо перевірити.

  Національний банк, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація.

  Після внесення змін до Закону України “Про банки і банківську діяльність” (реєстраційний номер законопроекту 3669). 

  6. Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб’єктами господарювання через офшорні зони, з метою виявлення та припинення діяльності з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  Мінекономіки, Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Держмитслужба, МВС, СБУ.

  Протягом року.

  7. Запровадити проведення моніторингу укладених торговцями цінними паперами угод, сторонами яких є особи, що мають місце реєстрації в офшорних зонах.

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

  I квартал.

  8. Вжити відповідно до своєї компетенції заходів до запобігання проникненню коштів, одержаних злочинним шляхом, до статутних фондів фінансових установ та підприємств інвестиційно привабливих галузей економіки.

  Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з врегулювання ринків фінансових послуг,  Мінекономіки, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ.

  Протягом року. 

  9. Забезпечувати виявлення механізмів та схем застосування нових банківських та фінансових технологій, що можуть використовуватися для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму, та вживати заходів до запобігання їх використанню.

  Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом року. 

  Удосконалення механізму регулювання та нагляду
  за суб’єктами первинного фінансового моніторингу

  10. Здійснювати відповідно до своєї компетенції забезпечення виконання суб’єктами первинного фінансового моніторингу законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

  Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

  Протягом року.

  11. Проводити аналіз результативності заходів щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, які вживаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема гральними закладами, ломбардами, юридичними особами, що проводять будь-які лотереї, операторами поштового зв’язку, небанківськими фінансовими установами, які здійснюють переказ грошей за допомогою міжнародних платіжних систем.

  Держфінмоніторинг, Держпідприємництво, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Мінтрансзв’язку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

  Протягом року.

  12. Здійснювати відповідно до своєї компетенції методичне забезпечення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а також вживати заходів до організації навчання та підвищення кваліфікації їх працівників з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Національний банк.

  Протягом року.

  Підвищення ефективності діяльності
  правоохоронних органів

  13. Розробити типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, правоохоронних і контролюючих органів України, набутого в 2005 — 2006 роках, для використання з метою запобігання вчиненню відповідних злочинів та довести їх до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом  розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

  Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національний банк.

  IV квартал. 

  14. Забезпечувати виявлення фактів приховання чи маскування незаконного походження доходів, джерел їх походження, місцезнаходження, шляхів переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також проведення пошуку, арешту таких доходів та ліквідації їх джерел.

  Держфінмоніторинг, Державна
  податкова адміністрація, МВС, СБУ, Держмитслужба.

  Протягом року.

  15. Забезпечувати виявлення та припинення діяльності організованих груп або злочинних організацій, зокрема міжнародних, що здійснюють операції з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.

  СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба.

  Протягом року.  

  16. Продовжити практику здійснення спільних комплексних заходів
  (у рамках окремих оперативних та профілактичних заходів)
  для запобігання незаконному переміщенню через митний кордон України товарів, валюти, історичних і культурних цінностей, а також предметів, заборонених до вільного обігу (зброї, отруйних, сильнодійних, вибухових речовин тощо).

  Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби, МВС.

  Протягом року. 

  17. Проводити аналіз тенденцій, методів та схем фінансування тероризму. Доводити результати аналізу і відповідні рекомендації до відома суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу.

  СБУ, Держфінмоніторинг, МВС,
  МЗС, Мін’юст.

  Щокварталу.

  Створення ефективної системи взаємодії між
  суб’єктами державного фінансового моніторингу та
  іншими заінтересованими органами виконавчої влади

  18. Вжити заходів до удосконалення механізму взаємодії правоохоронних органів та Держфінмоніторингу, зокрема під час опрацювання узагальнених матеріалів, що стосуються фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також під час розслідування кримінальних справ цієї категорії.

  Держфінмоніторинг, МВС, Державна податкова адміністрація, СБУ.

  Протягом року. 

   

  19. Розробити механізм співробітництва у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму регіональних відділів Держфінмоніторингу з підрозділами правоохоронних та інших державних органів у регіонах.

  Держфінмоніторинг, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк, ГоловКРУ, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

  Протягом року. 

  20. Забезпечити експлуатацію Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в рамках розвитку Національної системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та виконання вимог Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

  Держфінмоніторинг, МВС, Мін’юст, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, ГоловКРУ, Фонд державного майна, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держкомстат, Держкомзем, Мінфін, Держпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом року. 

  21. Забезпечити у визначених законодавством межах з використанням Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму систематичний обмін інформацією між органами МВС, СБУ, Держмитслужби, Державної податкової адміністрації, а також Мінфіном і Мінекономіки.

  Держфінмоніторинг, МВС, СБУ, Держмитслужба, Державна податкова адміністрація, Мінфін, Мінекономіки.

  Протягом року. 

  22. Продовжити роботу з видання спільних відомчих актів про співробітництво та інформаційний обмін у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Протягом року. 

  23. Забезпечити постійну участь представників у роботі міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1565.

  Держфінмоніторинг, Державна податкова адміністрація, МВС, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, СБУ, Мін’юст, МЗС, Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба, Національний банк, Ліга страхових організацій України (за згодою), Асоціація українських банків (за згодою).

  Щомісяця. 

  Підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів

  24. Здійснювати методичне забезпечення процесу навчання та підвищення кваліфікації працівників державних органів відповідно до їх завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Держмитслужба, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Національний банк.

  Протягом року. 

   

   

  25. Забезпечити ефективне функціонування Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму.

  Держфінмоніторинг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Перше півріччя. 

  26. Проводити регіональні, міжвідомчі та міжнародні семінари спеціалістів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, МЗС, СБУ, Мін’юст, МВС, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Адміністрація  Держприкордонслужби, Національний банк.

  Протягом року. 

  Участь у міжнародному співробітництві

  27. Продовжити роботу з вивчення, проведення порівняльного аналізу та узагальнення досвіду із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, набутого іноземними державами, які входять до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), інших подібних міжнародних організацій, та забезпечити його практичне використання з урахуванням законодавства України.

  Держфінмоніторинг, Національний банк, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МВС, СБУ, Мін’юст, Держмитслужба, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національна академія наук (за згодою).

  Протягом року. 

  28. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, які здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.

  МЗС, Держфінмоніторинг, Мін’юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держмитслужба, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Національний банк.

  Протягом року. 

  29. Продовжити роботу з інформування заінтересованих міжнародних організацій, зокрема Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню грошей, Управління ООН з наркотиків та злочинності, Організації економічного співробітництва і розвитку, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку про заходи, що вживаються Україною для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  МЗС, Держфінмоніторинг, Мін’юст, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк.

  Протягом року. 

  30. Продовжити роботу із залучення міжнародної технічної допомоги для здійснення заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, організовувати робочі зустрічі представників заінтересованих державних органів України та держав — членів ЄС з метою обговорення проблемних питань діяльності, обміну практичним досвідом, узгодження механізму взаємодії.

  Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мін’юст, МЗС, Національний банк.

  Протягом року. 

  31. Забезпечити подальшу активізацію взаємодії та інформаційного обміну з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, Мін’юст.

  Протягом року. 

  32. Продовжити роботу з підготовки та укладення міжнародних міжвідомчих договорів про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

  Держфінмоніторинг, СБУ, МЗС, Мін’юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

  Протягом року. 

  33. Вжити заходів для укладення міжнародних договорів про розподіл конфіскованих активів, одержаних злочинним шляхом в Україні, з державами, на територіях яких можуть знаходитися такі активи.

  Мін’юст, МЗС, Мінфін, Держфінмоніторинг, СБУ, МВС, Державна податкова адміністрація.

  Протягом року.

  34. Продовжити проведення з відповідними службами іноземних держав узгоджених оперативно-розшукових та інших спеціальних заходів, спрямованих на виявлення та припинення діяльності міжнародних злочинних угруповань, насамперед тих, що діють у сфері незаконного обігу зброї та наркотичних засобів, а також торгівлі людьми та нелегальної міграції, або провадять іншу протиправну діяльність, що пов’язана з перетинанням державного кордону.

  Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, МВС, Держмитслужба.

  Протягом року. 

  35. Забезпечувати перевірку наявності реєстрації та стану діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами інших іноземних держав, а також з використанням міжнародних баз даних з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, зокрема “компаніям—оболонкам”.

  Держфінмоніторинг, Держмитслужба, Державна податкова адміністрація, МВС, СБУ, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.

  Протягом року.

  Формування у населення усвідомлення необхідності
  запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
  одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

  36. Забезпечувати відкритість діяльності суб’єктів державного фінансового моніторингу, інших державних органів, залучених до робіт з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема шляхом висвітлення у засобах масової інформації, у тому числі з використанням Інтернет, заходів, що вживаються цими державними органами.

  Держфінмоніторинг, Держкомтелерадіо, МВС, СБУ, Державна податкова адміністрація, Адміністрація Держприкордонслужби, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Держмитслужба, Національний банк.

  Постійно.

  _________________________