• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 20 березня 2006 р. № 357

   

  ПОРЯДОК
   фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
   державного соціального страхування на випадок безробіття
   оплачуваних громадських робіт для безробітних


   

  1. Цей Порядок визначає механізм спрямування у 2006 році коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  (далі — Фонд) на фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних.

  2. Фінансування оплачуваних громадських робіт для безробітних (далі —роботи) здійснюється відповідно до територіальних програм зайнятості в межах коштів Фонду, передбачених на цю мету бюджетом Фонду та кошторисами центрів зайнятості, на які покладено виконання функцій робочих органів виконавчої дирекції Фонду (далі — центри зайнятості).

  3. Перелік видів оплачуваних громадських робіт для безробітних, які можуть фінансуватися за рахунок коштів Фонду, визначається його правлінням.

  4. Кошти Фонду можуть бути спрямовані:

  на оплату послуг з перевезення безробітних або їх проїзду на підставі поданих центру зайнятості документів (за умови, що роботи проводяться в іншій місцевості);

  на оплату роботодавцями праці, залучених до робіт безробітних, строк виплати допомоги по безробіттю яким закінчився, сплату страхових внесків роботодавців на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності таких безробітних.

  5. Перерахування коштів Фонду здійснюється згідно з договором про спільну діяльність з організації оплачуваних громадських робіт, укладеним відповідно до Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. № 578 “Про затвердження положень щодо застосування Закону України “Про зайнятість населення”, та на підставі акта виконаних робіт і розрахунків витрат роботодавця відповідно до пункту 5 цього Порядку.

  6. Протягом 10 робочих днів після закінчення робіт центри зайнятості проводять перевірку цільового використання коштів Фонду.

  У разі потреби центри зайнятості можуть проводити поточну перевірку цільового використання коштів Фонду.

  Результати перевірки оформляються актом, що підписується посадовою особою, яка провела перевірку. Копія акта видається роботодавцю.

  Кошти, використані роботодавцем не за цільовим призначенням, підлягають поверненню Фонду протягом 10 робочих днів після виявлення порушення.

  У разі відмови роботодавця добровільно повернути кошти Фондові або неповернення їх у встановлені строки стягнення коштів здійснюється центром зайнятості у судовому порядку відповідно до законодавства.

   

  ______________________