• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 16 березня 2006 р.  № 341

  Київ

   

  Про оплату праці працівників
  Дніпровсько-Тетерівського державного
  лісомисливського господарства

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити схеми посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок) керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників та інших працівників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства (далі — лісомисливське господарство), які застосовуються починаючи 1 лютого 2006 р., згідно з додатками 1—4.

  2. Установити, що посадові оклади заступників директора лісомисливського господарства, заступників керівників його структурних підрозділів установлюються на 5—15, головного бухгалтера —
  на 10—30 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника, визначеного за схемами, затвердженими пунктом 1 цієї постанови.

  3. Установити в лісомисливському господарстві:

  1) надбавки працівникам:

   а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

   за високі досягнення у праці;

   за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

   за складність, напруженість у роботі.

   Граничний розмір надбавок не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) працівника.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

  б) за почесне звання України, СРСР, союзних республік СРСР “заслужений працівник” — у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Надбавка встановлюється, якщо діяльність працівника за профілем збігається з почесним званням. За наявності у працівника двох або більше звань надбавка встановлюється за одним  почесним званням.

  Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником лісомисливського господарства;

  в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської — у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами стосовно зайняття посади передбачено знання іноземної мови;

  2) доплати працівникам:

  а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

  за виконання обов`язків тимчасово відсутніх працівників;

  за суміщення професій (посад);

  за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

  Зазначені види доплат не встановлюються директорові лісомисливського господарства, його заступникам, керівникам структурних підрозділів, їх заступникам;

  б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи з 22 до 6-ї;

  в) за науковий ступінь:

  доктора наук — у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

  кандидата наук — у розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

  Доплата встановлюється, якщо діяльність працівника за профілем збігається з науковим ступенем. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

  Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником лісомисливського господарства.

  Документи, що засвідчують здобуття наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;

  г) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, прибирання туалетів у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу (тарифної ставки);

  ґ) за роботу:

  у важких і шкідливих умовах— у розмірі від 4 до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

  в особливо важких і особливо шкідливих умовах— у розмірі від 16 до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу).

  Конкретний перелік професій працівників, яким встановлюється доплата за роботу у важких і шкідливих умовах та в особливо важких і особливо шкідливих умовах, затверджується директором лісомисливського господарства за результатами атестації робочих місць, проведеної згідно із законодавством, за погодженням з Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України, до сфери управління якого воно належить;

  3) водіям автотранспортних засобів:

  надбавка за класність водіям II класу — в розмірі 10, водіям 1 класу — 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час;

  доплата за ненормований робочий день — у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

  4. Надати право директору лісомисливського господарства в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі:

  1) установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок), доплат і надбавок до них;

  2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі для оздоровлення, в сумі не більш як один посадовий оклад на рік (крім матеріальної допомоги для поховання);

  3) установлювати працівникам щомісячну винагороду за вислугу років  (залежно від стажу роботи, який дає право на її отримання) у таких розмірах: від 1 до 3 років — 5, від 3 до 5 років — 10, від 5 до 10 років — 15, від 10 до 15 років — 20, від 15 до 20 років — 25, понад 20 років — 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

  Умови виплати щомісячної винагороди за вислугу років працівникам лісомисливського господарства затверджує директор Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України;

  4) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників з урахуванням їх особистого внеску в загальні результати роботи (у межах коштів, що передбачаються для оплати праці).

  5. Преміювання директора лісомисливського господарства та його заступників, установлення надбавок і доплат їх посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з Господарсько-фінансовим департаментом Секретаріату Кабінету Міністрів України у межах наявних коштів на оплату праці.

  6. Установити, що у разі зменшення в окремих працівників розміру заробітної плати (без урахування премії) у зв’язку з набранням чинності цією постановою, їм виплачується різниця між тим, що діє, та новим розміром заробітної плати.

   

  Прем’єр-міністр України                                   Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд. 24