• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р.  № 327

  ЗМІНИ,
  що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1182 “Питання паспортизації громадян” (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 514):

   1) у пункті 1:

  слова і цифри “відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 898 Єдиній державній автоматизованій паспортній системі” замінити словами “Державній інформаційній системі реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”;

  абзаци другий — четвертий виключити;

  2) пункт 2 виключити.

  2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 р. № 96 — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 378 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1198), слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” замінити словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”.

  3. У пункті 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2000 р. № 274 — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 165 та постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 378 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1198), слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” замінити словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”.

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 450 “Про затвердження Порядку централізованого оформлення, виготовлення та видачі паспорта громадянам України для виїзду за кордон” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 754; 2004 р., № 51, ст. 3360; 2005 р., № 22, ст. 1198):

  1) у пункті 2 постанови слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” замінити словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”;

  2) у пункті 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” замінити словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”;

  3) у додатку до Порядку абревіатуру “ЄДАПС” виключити.

  5. У тексті Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 р. № 844 “Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 25, ст. 1210, № 52, ст. 2387; 2003 р., № 30, ст. 1546, № 37, ст. 1981, № 40, ст. 2111; 2005 р., № 50, ст. 3126), слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” замінити словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”.

  6. У назві та абзаці першому розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 132 “Про використання та підтримання у контрольному стані довідників суб’єктів формування Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” та назві додатка до нього слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” замінити словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”.

  7. У пункті 3 Правил оформлення і видачі службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб свідоцтва про належність до громадянства України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 491 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1053), слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” замінити словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”.

  8. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. № 573 “Про затвердження Положення про Головний обчислювальний центр Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 17, ст. 1197, № 51, ст. 3360; 2005 р., № 22, ст. 1198):

  1) у назві та тексті постанови слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” замінити словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування”;

  2) у назві та тексті Положення, затвердженого зазначеною постановою, слова “Єдиної державної автоматизованої паспортної системи” і абревіатуру “ЄДАПС” замінити відповідно словами “Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування” і абревіатурою “ДІС”.

   

  _________________