• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р. № 321

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році субвенції з державного
  бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
  ремонт автомобільних доріг комунальної власності


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році субвенції із спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності (далі — субвенція).

  2. Замовниками робіт з будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг комунальної власності в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі є служби автомобільних доріг відповідно в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі (далі — замовники робіт).

  3. Субвенція спрямовується, в першу чергу, на:

  будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності у сільській місцевості;

  виконання робіт на пускових об’єктах, будівництво яких розпочато у минулих роках, та об’єктах із ступенем будівельної готовності понад 70 відсотків;

  завершення робіт на автомобільних дорогах комунальної власності, розпочатих у 2004—2005 роках за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету;

  будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування;

  будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг комунальної власності, що перебувають в аварійному стані.

  4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Укравтодору за розробленою ним формою і в установлені строки пропозиції щодо формування переліків об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг комунальної власності (далі — переліки об’єктів), підготовлені з урахуванням установлених додатком 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” обсягів субвенції та згідно з вимогами, встановленими цим Порядком. Укравтодор проводить аналіз пропозицій на відповідність вимогам, установленим цим Порядком, за результатами якого формує переліки об’єктів, що затверджуються наказом Укравтодору.

  5. Зміни до переліків об’єктів вносяться на підставі обґрунтованих пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

  6. Укравтодор подає копії затверджених переліків об’єктів або рішень про внесення змін до них відповідним розпорядникам бюджетних коштів у тижневий строк після його затвердження.

  7. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують подання копій затверджених переліків об’єктів та рішень про внесення змін до них територіальним органам Державного казначейства для здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів.

  8. Субвенція спрямовується відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

  9. Укравтодор здійснює розподіл субвенції протягом бюджетного періоду між розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням інформації, поданої замовниками робіт, відповідно до пункту 12 цього Порядку, та подає відповідні документи Державному казначейству.

  10. Державне казначейство перераховує субвенції згідно з розподілами, помісячним розписом асигнувань спеціального фонду державного бюджету та Порядком перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 807).

  11. Територіальні органи Державного казначейства здійснюють видатки за рахунок субвенції на підставі платіжних доручень розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і документів про цільове спрямування таких коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові договори, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, звіти про результати здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти тощо), які подаються у межах зареєстрованих в органах Державного казначейства зобов’язань відповідно до плану спрямування бюджетних коштів і з урахуванням їх залишків на рахунках відповідних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

  12. Замовники робіт щомісяця до 5 числа наступного періоду подають Укравтодору інформацію про використання субвенції та виконання робіт на включених до переліків об’єктах за формою, визначеною Укравтодором.

  _____________________