• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р. № 319

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 29 квітня 1999 р. № 753

  1. У постанові:

  назву постанови доповнити словами “комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії”;

  пункт 1 після слів “електричної енергії” доповнити словами “комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії”.

  2. У Положенні про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, затвердженому зазначеною постановою:

  назву Положення доповнити словами “комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії”;

  у пункті 12:

  доповнити пункт після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:

  “повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов”.

  У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — сімнадцятим;

  абзац п’ятнадцятий виключити.

  _________________