• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р. № 311

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку призначення і виплати
  державної допомоги сім’ям з дітьми

  1. Абзац перший пункту 33 викласти у такій редакції:

  “33. Відповідно до статті 181 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, право на допомогу на дітей мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві  про  народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено  в  установленому  порядку  державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини”.

  2.  Абзац другий пункту 34 доповнити реченням такого змісту: “До складу сім’ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і  не мають власних сімей незалежно від місця  проживання  або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з  дитинства  I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та  дружини,  які  проживають  разом  з  ними  і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які  проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей”.

   

   

  _____________________