• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 15 березня 2006 р. № 311

  Київ

   

  Деякі питання призначення
  і виплати допомоги сім’ям з дітьми

   

   На виконання статті 61 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” та з метою вдосконалення механізму надання державної допомоги сім’ям з дітьми Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається та виплачується у 2006 році з урахуванням таких особливостей:

  1) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками суми прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 90 гривень (мінімальний розмір). Застрахованим особам Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має право встановлювати мінімальний розмір допомоги в сумі, що перевищує 90 гривень;

  2) для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про середньомісячний сукупний дохід сім’ї, визначений згідно з методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб;

  3) обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї застрахованої особи здійснює орган праці та соціального захисту населення за місцем її проживання, про що видає відповідну довідку (розрахунок) для подання зазначеною особою за основним місцем своєї роботи для призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У разі коли призначення і виплата допомоги здійснюється робочим органом відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, довідка (розрахунок) подається до виконавчої дирекції відділення Фонду, де особа зареєстрована як платник страхових внесків;

  4) до складу сім’ї особи, що звертається за призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

  2. Зупинити на 2006 рік дію абзаців першого — третього пункту 13 та абзацу першого пункту 22 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751, пункту 2 Порядку призначення і виплати допомоги при народженні дитини особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2005 р. № 315 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 17, ст. 902).

  3. Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2002 р., № 12, ст. 601, № 52, ст. 2372; 2003 р., № 9, ст. 397, № 51, ст. 2691; 2004 р., № 16, ст.1110, № 34, ст. 2255; 2005 р., № 17, ст. 902), зміни, що додаються.

  4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

   

   Прем’єр-міністр України                                   Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд. 28