• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р. № 297

  ПОРЯДОК
  надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

  1. Цей Порядок регулює питання надання юридичними та фізичними особами послуг з тимчасового розміщення (проживання).

  2. Готелі та інші об’єкти, призначені для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (далі — засоби розміщення), поділяються на:

  колективні — засоби розміщення загальною кількістю місць 10 або більше, в яких надають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні  і за які справляється плата за встановленими цінами;

  індивідуальні — житло, в якому за плату або безоплатно надається обмежена кількість місць (менш як 10). У такому засобі одиниці розміщення (кімнати, житло) повинні бути відокремлені одна від одної.

  3. Послуги з тимчасового розміщення (проживання) — це діяльність юридичної та фізичної особи з надання місця для ночівлі у засобі розміщення за плату, а також інша діяльність, пов’язана з тимчасовим розміщенням (проживанням), передбачена законом.

  4. До послуг з тимчасового розміщення (проживання) не належать:

  розміщення юридичною особою своїх працівників у засобі розміщення, що йому належить;

  розміщення осіб, з якими укладається договір про наймання житла на строк, що перевищує один місяць (для курортів строк визначається місцевими органами виконавчої влади);

  розміщення осіб, які навчаються у навчальному закладі, у засобі розміщення, що належить цьому закладу;

  безоплатне розміщення фізичною особою членів своєї сім’ї або інших осіб.

  5. Юридичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) у колективних засобах розміщення, зобов’язані вести книгу відгуків і пропозицій, яка зберігається у доступному для споживачів місці, своєчасно надавати повну та достовірну інформацію про документи, якими вони керуються під час надання послуг, перелік послуг, їх вартість та умови одержання, правила ефективного і безпечного користування засобом розміщення, найменування та адресу виконавця послуг, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів.

  6. Фізичні особи — власники або орендарі колективних засобів розміщення надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) за умови державної реєстрації їх як суб’єктів підприємницької діяльності.

  7. Фізичні особи — власники або орендарі індивідуальних засобів розміщення надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) без державної реєстрації їх як суб’єктів підприємницької діяльності.

  Фізичні особи — власники або орендарі індивідуальних засобів розміщення зобов’язані подавати у визначений законодавством строк органу відповідної податкової служби декларацію за встановленою формою про дохід, отриманий від надання таких послуг, вести книгу реєстрації, в якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові мешканця, рік народження, місце проживання (перебування) та документ, який посвідчує особу, дата прибуття та вибуття, вартість наданих послуг. Статистичні відомості подаються до місцевих органів виконавчої влади за встановленою ними формою.

  8. Послуги з тимчасового розміщення (проживання) підлягають обов’язковій сертифікації стосовно безпеки для життя та здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля в порядку, встановленому законодавством.

  9. Плата за надані послуги з тимчасового розміщення (проживання) справляється на 12 годину поточної доби за місцевим часом.

  10. Типи та характерні ознаки засобів розміщення, правила користування ними визначаються МКТ.

  11. Державна класифікація засобів розміщення на відповідність певній категорії проводиться відповідно до законодавства.

  12. Для проведення державних статистичних спостережень юридичні та фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) у колективних засобах розміщення, складають  звіт відповідно до законодавства.

  Зразки форм документів первинного обліку у сфері надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) розробляє і затверджує МКТ.

  13. Відповідальність за надання споживачам достовірної інформації стосовно послуг з тимчасового розміщення (проживання) та їх якості несуть юридичні та фізичні особи, що надають ці послуги, відповідно до закону.

  __________________