• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 березня 2006 р.  № 296

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку проведення державної
  експертизи культурних цінностей

  1. Пункт 1 доповнити словами “а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави”.

  2. Абзаци третій та четвертий пункту 2 після слів “після тимчасового вивезення” доповнити словами “а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави” у відповідному відмінку.

  3. Абзац п’ятий пункту 6 викласти у такій редакції:

  “два примірники кольорових фотокарток об’єктів розміром 13 x 18 сантиметрів (крім предметів філателії, письмових та документальних пам'яток, архівних документів, фотокартки яких не подаються). Для предметів нумізматики і фалеристики допускається фотографування кількох предметів разом, але не більш як трьох одиниць на одній фотокартці з обов’язковим використанням масштабної лінійки. При тимчасовому вивезенні смичкових музичних інструментів та смичків замість фотокарток подаються паспорти на них”.

  4. Пункт 12 викласти у такій редакції:

  “12. Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями або експертами уповноважених організацій”.

  5. Абзац другий пункту 16 викласти у такій редакції:

  “Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями на безоплатній основі”.

   

  ______________________