• In English

 •  

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 15 березня 2006 р.  № 283

  Київ

  Про порядок використання у 2006 році коштів,
  передбачених у державному бюджеті для здійснення
  платежів на виконання  рішень закордонних
  юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками
  розгляду справ проти України   

  Відповідно до статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  1) кошти, передбачені за бюджетною програмою “Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України”, використовуються для сплати:

  грошових сум за рішеннями закордонних юрисдикційних органів —міжнародного судового, міжнародного арбітражного органу, згода на здійснення юрисдикції яким щодо України надана відповідно до укладеного належним чином міжнародного договору України або в інший спосіб згідно із законами України, а також судового, арбітражного органу іноземної держави, у тому числі Європейського суду з прав людини;

  штрафних санкцій (пеня, неустойка, штраф) за несвоєчасне виконання рішень закордонних юрисдикційних органів;

  витрат, пов’язаних з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів (вартість банківських послуг при здійсненні трансакції грошових сум на рахунок стягувача (його представника), конвертація валюти, переклад);

  2) підставою для здійснення платежів є рішення закордонного юрисдикційного органу;

  3) суми платежів та вид валюти визначаються відповідно до рішення закордонного юрисдикційного органу.

  2. Для здійснення зазначених у пункті 1 платежів Міністерство юстиції подає до Державного казначейства чи уповноваженого банку платіжний документ, який повинен містити такі відомості:

  найменування справи, за якою закордонним юрисдикційним органом прийнято рішення проти України;

  найменування стягувача (стягувачів);

  банківський реквізит стягувача (стягувачів).

  До платіжного документа додаються завірені в установленому порядку копії:

  постанови про відкриття виконавчого провадження;

  рішення закордонного юрисдикційного органу в перекладі;

  повідомлення стягувача (стягувачів) про банківські реквізити, на які необхідно зарахувати стягнуті кошти (за наявності).

   

  Прем’єр-міністр України                                   Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд. 31