• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 березня 2006 р.  № 278

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 29 березня 2002 р. № 426

  1. У постанові:

  1)      назву постанови викласти в такій редакції:

  “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”;

  2)   абзаци другий і третій пункту 1 викласти у такій редакції:

  “норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту;

  норми заміни продуктів харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”;

  3) пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Міністерству оборони, іншим центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державному департаменту з питань виконання покарань:

  проводити за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством економіки у разі зміни цін на продовольство роботу з уточнення вартості норм харчування за діючими середніми цінами не частіше одного разу на квартал;

  тимчасово припинити виплату компенсації встановленої вартості норм харчування за час відпустки військовослужбовцям строкової військової служби, курсантам вищих військових і вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного департаменту з питань виконання покарань, крім військовослужбовців строкової військової служби і курсантів вищих військових і вищих навчальних закладів зазначених міністерств і Департаменту з числа сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування або в яких один з батьків загинув під час виконання обов’язків військової служби, службових обов’язків під час перебування на службі в органах внутрішніх справ, органах і підрозділах цивільного захисту, органах і установах кримінально-виконавчої системи, а також у разі перебування зазначених осіб у відпустці у зв’язку з хворобою.

   

  2.   У нормах, затверджених зазначеною постановою:

  1) у пункті 1 приміток до норми № 1—загальновійськова:

  підпункти “в” і “г” після слів “вищих навчальних закладів МВС” доповнити словом “МНС”;

  підпункти “б” і “ґ” після слова “працівники” в усіх відмінках доповнити словами “особи рядового, начальницького складу” у відповідному відмінку;

  підпункт “ж” викласти в такій редакції:

  “ж) особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які проходять первинну підготовку, підвищують кваліфікацію або призвані на збори в навчальних закладах МНС, військовозобов’язані, призвані на збори, студенти, які проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу, під час навчальних зборів (стажування), за винятком тих, що забезпечуються харчуванням за іншими нормами, а також під час проїзду зазначених осіб на збори, зокрема навчальні збори (стажування), і назад”;

  підпункт “л” викласти в такій редакції:

  “л) військовослужбовці офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, особи рядового, начальницького складу і працівники авіації МНС під час несення бойового чергування, варти та у разі призначення до складу добового наряду, а військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, крім того під час перебування в навчальних військових частинах (центрах) або таборах для відпрацювання завдань з бойової (навчально-бойової) підготовки”.

  доповнити пункт підпунктом “м” такого змісту:

  “м) рядовий, начальницький склад органів і підрозділів цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня”;

  2) у пункті 3 приміток до норми № 1—загальновійськова:

  абзац перший підпункту “в” викласти в такій редакції:

  “в) 50 г м’яса і 15 г масла — військовослужбовцям, у яких військова служба пов’язана із здійсненням стрибків з парашутом (у тому числі військовозобов’язаним, призваним на збори), особам рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту тільки в дні здійснення стрибків з парашутом”;

  підпункт “з” викласти в такій редакції:

  “з) 80 г м’яса, 25 г масла, 150 г молока незбираного, 15 г сиру сичужного твердого та 4 яйця (на тиждень) — військовослужбовцям, особам рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які забезпечуються продуктами харчування за рахунок держави і виконують службові обов’язки в умовах впливу на організм іонізуючого випромінювання або працюють з паливом, до складу якого входять отруйні компоненти. Особам, які виконують службові обов’язки в умовах впливу на організм іонізуючого випромінювання, видається крім того 100 г свіжих фруктів на добу (як лікувально-профілактичне харчування).

  Під час перебування у відпустці, службовому відрядженні та в інших випадках (у вихідні, святкові, неробочі дні, за винятком днів хвороби з тимчасовою втратою працездатності, якщо захворювання є професійним і хворого не госпіталізовано), коли військовослужбовці, особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту не виконують службові обов’язки в умовах впливу на організм іонізуючого випромінювання або їх діяльність не пов’язана з використанням паливних матеріалів, до складу яких входять отруйні компоненти, а також застосуванням таких матеріалів як реактивів чи використанням з навчальною метою, вони не забезпечуються продуктами харчування лікувально-профілактичного призначення.

  Військовослужбовці, особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які виконують службові обов’язки в умовах впливу на організм іонізуючого випромінювання і тимчасово переведені на інші роботи у зв’язку з появою симптомів професійного захворювання, зумовленого особливостями їх служби, зберігають право на забезпечення продуктами харчування лікувально-профілактичного призначення протягом шести місяців, а особи, що проходять строкову військову службу у частинах, які дислокуються у зоні посиленого радіоекологічного контролю і зоні гарантованого добровільного відселення, забезпечуються продуктами харчування лікувально-профілактичного призначення постійно, крім часу перебування у відпустці і відрядженні не в зазначених районах (населених пунктах).

  Військовослужбовцям офіцерського складу, особам рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які не забезпечуються продуктами харчування за даною нормою за рахунок держави і виконують службові обов’язки в умовах впливу на організм іонізуючого випромінювання або діяльність яких пов’язана з використанням паливних матеріалів, до складу яких входять отруйні компоненти, видаються продукти відповідно до раціону № 1–лікувально-профілактичне харчування”;

  підпункт “и” після слів “які проходять військову службу за контрактом” доповнити словами “рядовому, начальницькому складу органів і підрозділів цивільного захисту”;

  3) пункт 6 приміток до норми № 1–загальновійськова викласти в такій редакції:

  “6. Військовослужбовці офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, та особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту під час перебування їх у польових умовах та в інших випадках за відсутності підприємств громадського харчування можуть забезпечуватися харчуванням через їдальні військових частин та органів і підрозділів цивільного захисту згідно із загальновійськовою нормою за плату в розмірі, що відповідає розрахунку його вартості. Підставою для зарахування на забезпечення харчуванням у такому разі є наказ командира військової частини, начальника органу, підрозділу цивільного захисту”;

  4) у пункті 7 приміток до норми № 1—загальновійськова абзац третій після слів “закладів МВС” доповнити словом “МНС”;

  5) у пункті 1 приміток до норми № 2—льотна в абзаці третьому підпункту “б” слово “працівники” замінити словами “особи рядового, начальницького складу та працівники”;

  підпункт “д” викласти в такій редакції:

  “д) військовослужбовці, особи рядового, начальницького складу та працівники авіації МНС, які входять до штатної обслуги екіпажів літальних апаратів, — постійно, а ті, що не входять до такої обслуги, — тільки в дні польотів”;

  підпункт “є” викласти в такій редакції:

  “є) військовослужбовці офіцерського складу, прапорщики, військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, парашутно-десантної служби, а також комендатур десантного забезпечення, особи рядового, начальницького складу, працівники авіації МНС та особи рядового, начальницького складу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, які здійснюють стрибки з парашутом за планами бойової і навчальної підготовки, — у дні здійснення таких стрибків, а також у дні участі в польотах та під час стрибків, здійснених з парашутом з особовим складом частин”;

  у підпункті “ж” слово “працівники” замінити словами “особи рядового, начальницького складу і працівники”.

  6) пункт 1 приміток до норми № 3—морська доповнити підпунктом “н” такого змісту:

  “н) особи рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та працівники штатного складу екіпажів спеціального морського загону, які проходять службу на надводних кораблях пошуково-рятувальної служби”;

  7) у пункті 2 приміток до норми № 3—морська абзац другий підпункту “ґ” після слова “водолазам” доповнити словами “особам рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”;

  8) пункт 1 приміток до норми № 5—лікувальна після слів “обстеження у військово-медичних та медичних закладах МВС” доповнити словом “МНС”;

  9) пункт 1 приміток до норми № 8—додаткова норма для донорів після слів “органів внутрішніх справ” доповнити словами “органів і підрозділів цивільного захисту”.

  ______________________