• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 9 березня 2006 р. № 269

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету

  Міністрів України від 31 травня 2000 р. № 865

   

  1. Доповнити пункт 1 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

  “У разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів виплати, одержані особою  за  період до  зміни  структури  заробітної плати,  включаються  в  заробіток  для обчислення пенсії  відповідно до абзацу першого цього пункту без коригування згідно з пунктом 2 цієї постанови”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  2. У підпункті 2 пункту 4:

  доповнити абзац четвертий:

  після слова “премія” словами “крім премій, зазначених у другому реченні цього абзацу”;

  реченням такого змісту: “Премія до державних, професійних свят та ювілейних дат, виплачена у місяці підвищення заробітної плати, враховується в розмірі 1/12 середнього розміру цієї премії (премій), визначеного за відповідною посадою (посадами), з якої призначено (перераховано) пенсію”;

  в абзаці п’ятому слова та цифри “абзацом першим пункту 1 цієї постанови, та коригуються відповідно до пункту 2 цієї постанови” замінити словами та цифрами “абзацами першим і другим пункту 1 та пунктом 2 цієї постанови”.

   
  ____________________