• In English

 • Додаток 30

  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 9 березня 2006 р. № 268

  СХЕМА
  посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних
  податкових інспекцій, які мають спеціальні звання, керівних працівників
   і спеціалістів, які проводять ревізію діяльності підприємств, установ,
  організацій, контрольно-ревізійних відділів у містах (крім мм. Києва та
  Севастополя), об'єднаних державних податкових інспекцій,
  об`єднаних контрольно-ревізійних відділів

   

  Найменування посади

  Місячний посадовий оклад, гривень

  у містах з чисельністю населення понад
  1 млн. чоловік

  за групами міст

  поза групою

  І,
  об’єднана державна податкова інспекція і контрольно-ревізійний відділ

  ІІ

  ІІІ

  Начальник державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу

  970

  880

  815

  770

  725

  Заступник начальника державної податкової інспекції, контрольно-ревізійного відділу

  875

  790

  735

  695

  660

  Начальник управління

  765790

  725750

  655680

  640665

  615640

  Начальник відділу в складі управління

  665690

  650675

  640665

  630655

  605630

  Завідувач сектору

  635660

  625650

  615640

  600625

  580605

  Головний: державний податковий ревізор-інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор

  545570

  525550

  525550

  505530

  480505

  Головний державний податковий інспектор, старший державний податковий ревізор-інспектор; провідний: контролер-ревізор, державний аудитор

  505530

  470495

  470495

  465490

  465490

  Старший: державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор

  460485

  460485

  460485

  455480

  455480

  Державний податковий інспектор, контролер-ревізор, державний аудитор

  460

  460

  460

  440

  440

   

  _____________________