• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 березня 2006 р. № 270

  ПОРЯДОК
  надання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії

  1. Цей Порядок визначає механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, здійснення заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності і на реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, та заходів, спрямованих на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії (далі — субвенція).

  2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації в межах передбачених у відповідних бюджетах обсягів субвенції здійснюють за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, відбір і визначають перелік об’єктів із зазначенням обсягів фінансування по кожному об’єкту:

  на якому здійснюються заходи із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, на інших аварійних об’єктах комунальної власності та заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії;

  що будується і реконструюється, на фінансування якого спрямовується частина субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, реалізацію інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, розвиток і реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення.

  Під час визначення переліку об’єктів не менш як 75 відсотків затверджених державним бюджетом обсягів субвенції передбачаються для фінансування об’єктів, на яких здійснюються заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії. Такі об’єкти включаються до переліку лише із зазначенням економічного ефекту від зменшення обсягів використання електричної енергії, природного газу та інших енергоносіїв.

  Перевага надається об’єктам комунальної теплоенергетики, на яких забезпечуватиметься економія природного газу не менш як 10 відсотків, і об’єктам водопостачання та водовідведення, на яких економія електричної енергії становитиме не менш як 5 відсотків.

  3. Забороняється спрямування коштів субвенції на фінансування:

  будівництва і реконструкції об’єктів, введення в дію яких не заплановано на 2006—2007 роки, а також тих, що не забезпечені гарантованими джерелами співфінансування для введення їх в дію з дотриманням нормативних строків;

  об’єктів, у тому числі сільських шкіл, що потребують капітального ремонту, у разі коли відсутня або не затверджена в установленому порядку проектно-кошторисна документація;

  будівництва газопроводів-відводів та газифікації населених пунктів;

  поточного ремонту;

  об’єктів з низьким рівнем соціальної ефективності внаслідок недостатньої кількості жителів, які користуватимуться послугами, що надаватимуться їм після введення в дію цих об’єктів.

  4. До переліку включаються об’єкти:

  пускові;

  із ступенем будівельної готовності не менш як 80 відсотків;

  будівництво яких розпочато у минулих роках за затвердженою проектно-кошторисною документацією;

  на яких здійснюються заходи із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, на інших аварійних об’єктах комунальної власності і заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії.

   5. Будівництво та реконструкція нових об'єктів може фінансуватися за рахунок субвенції у разі, коли:

  1) кошторисна вартість становить:

  для об'єктів міжрегіонального і регіонального значення та тих, що знаходяться у містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, — не менш як 2000 тис. гривень;

  для об'єктів районного значення та тих, що знаходяться у містах районного значення, — не менш як 1000 тис. гривень;

  2) застосовуються енергозберігаючі технології;

  3) кошти спрямовуються виключно на створення, збільшення чи оновлення основних фондів комунальної власності або спільної власності територіальних громад;

  4) об'єкт відповідає напрямам, визначеним регіональними програмами економічного і соціального розвитку, що затверджені в установленому законодавством порядку;

  5) затверджено в установленому законодавством порядку проектно-кошторисну документацію на виконання робіт на об'єкті.

  6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають:

  Мінбуду перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок частини субвенції, яка спрямовується на реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, інших об’єктів будівництва та реконструкції житлово-комунального господарства, а також об’єктів, на яких здійснюються заходи із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, а також заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії;

  Мінпаливенерго перелік об’єктів, на яких здійснюються заходи, спрямовані на зменшення зазначених витрат;

  Мінекономіки за визначеною ним формою з висновками Мінбуду та Мінпаливенерго відповідні переліки об’єктів, за підписом Голови Верховної Ради та Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних і Севастопольської міської рад, Київського міського голови та голів відповідних державних адміністрацій, а також народних депутатів України, за пропозиціями яких складено зазначений перелік.

  7. Мінекономіки проводить аналіз та узагальнює подані відповідно до пункту 6 цього Порядку переліки, готує і подає в установленому порядку проект рішення Кабінету Міністрів України щодо пооб’єктного розподілу коштів субвенції.

  8. Фінансування об’єктів будівництва та реконструкції за рахунок коштів субвенції здійснюється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у таких розмірах:

  1) для нових об’єктів будівництва та реконструкції:

  для кожного з об’єктів міжрегіонального і регіонального значення та тих, що знаходяться у містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, — не менш як 50 відсотків суми субвенції, передбаченої на фінансування об’єкта;

  для кожного з об’єктів районного значення та тих, що знаходяться у містах районного значення, — не менш як 20 відсотків суми субвенції, передбаченої на фінансування об’єкта;

  2) для перехідних об’єктів будівництва та реконструкції:

  для кожного об’єкта міжрегіонального і регіонального значення та тих, що знаходяться у містах республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного значення, — не менш як 25 відсотків суми субвенції, передбаченої на фінансування об’єкта;

  для кожного об’єкта районного значення та тих, що знаходяться у містах районного значення, — не менш як 10 відсотків суми субвенції, передбаченої на фінансування об’єкта.

  Обов’язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів та інших джерел за цільовим призначенням на кожний об’єкт.

  Норми цього пункту не застосовуються для об'єктів комунальної власності сільських та селищних територіальних громад.

  9. Проектно-кошторисна документація на об’єкти будівництва та реконструкції повинна бути підготовлена та затверджена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 800).

  10. Розроблення і затвердження проектно-кошторисної документації на об’єкти, на яких здійснюються заходи із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності та заходи, спрямовані на зменшення витрат, пов’язаних з виробництвом, передачею та споживанням теплової енергії, об’єктів будівництва і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, сільських шкіл, що потребують капітального ремонту, здійснюється в установленому порядку.

  11. Фінансування об'єктів капітального будівництва, реконструкції, розширення, технічного переоснащення здійснюється відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

  12. Фінансування робіт, пов'язаних з капітальним ремонтом та здійсненням заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, провадиться на підставі акта обстеження об'єкта, що підтверджує його аварійний стан та необхідність проведення робіт, а також затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації на виконання робіт на цьому об'єкті.

  13. Мінекономіки подає Мінфіну пропозиції щодо помісячного розподілу асигнувань субвенції в розрізі бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів для затвердження помісячного розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету України.

  14. Державне казначейство перераховує кошти субвенції згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету України на рахунки загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 807; 2003 р., № 14, ст. 617).

  15. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають щомісяця Мінекономіки інформацію про використання коштів субвенції у розрізі об’єктів та Мінагрополітики у розрізі об’єктів, розташованих у сільській місцевості.

  Державне казначейство інформує щомісяця Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінбуд, Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України про обсяги надання субвенції у розрізі регіонів та об'єктів.

  16. Контроль за цільовим використанням коштів субвенції здійснюється відповідно до законодавства.

  _____________________

  Файли що додаються:

  ПОРЯДОК надання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, у тому числі на капітальний ремонт сільських шкіл, розвиток та реконструкцію централізованих систем водопостачання та водовідведення, на впровадження заходів, спрямованих на зменшення витрат по виробництву, передачі та споживанню теплової енергії