• In English

 •                 ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

          від 7 березня 2006 р. № 253

   

   

  ПОРЯДОК

  використання у 2006 році коштів, передбачених у

  державному бюджеті для розроблення нових видів

  протезно-ортопедичних виробів та обслуговування

  інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах

   

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінпраці за програмою 2501170 „Розробка нових видів протезно-ортопедичних виробів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах” (далі – бюджетні кошти).

   

  2. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування завдань, визначених у додатках 2 і 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 808 „Про подальший розвиток вітчизняного виробництва технічних засобів реабілітації для осіб з вадами опорно-рухового апарату”, та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах.

   

  3. Одержувачами бюджетних коштів є державні та казенні експериментальні протезно-ортопедичні підприємства, зазначені у додатку 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р.
  № 808, державні та казенні експериментальні протезно-ортопедичні підприємства, у складі медичних відділів яких функціонують стаціонари первинного та складного протезування, що здійснюють обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах, та промислове об’єднання “Укрпротез” (м. Київ).

   

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

   

  5. З метою запобігання виникненню кредиторської заборгованості на кінець року до договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг обов’язково включається вимога стосовно того, що сума, визначена у договорі, та зобов’язання сторін підлягають відповідному коригуванню у разі зменшення бюджетних призначень при внесенні змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”. 
   

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _____________________________