• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 березня 2006 р. № 266

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
  від 13 червня 2005 р. № 444

   

  1. У вступній частині постанови слова і цифри “Відповідно до пунктів 6 і 7 статті 45 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” замінити словами і цифрами “Відповідно до пункту 6 статті 43 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 1 цифри “2005” замінити цифрами “2006”, а слова “і державну підтримку на часткове покриття витрат із собівартості продукції уранодобувного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” — словами “та приведення об’єктів виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” в екологічно безпечний стан”;

  2) у пункті 2:

  в абзаці першому цифри “15” замінити цифрами “10, 20”, а цифру і слово “1 числа” замінити словами “першого робочого дня”;

  в абзаці  другому  цифри “15” замінити цифрами “10, 20”;

  3) пункт 3  викласти у такій редакції:            

  “3. Кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, спрямовуються відповідно до порядку обслуговування державного бюджету за видатками та в межах, передбачених помісячним розписом видатків спеціального фонду державного бюджету на 2006 рік, на цілі, визначені паспортом бюджетної програми КПКВК 1101080 “Заходи по реалізації Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні та приведенню об’єктів виробничого об’єднання “Придніпровський хімічний завод” в екологічно безпечний стан”.

  ____________________