• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  розпорядженням Кабінету Міністрів України

  від 7 березня 2006 р. № 131-р

   

  ПЛАН ЗАХОДІВ

  з реалізації Основних напрямів розвитку

  фондового ринку України на 2006 – 2010 роки

   

   

  Найменування  заходу

   

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, роки

   

   

   

   Удосконалення механізму захисту прав інвесторів

   

   

  1.

  Cупроводження у Верховній Раді України проекту Закону України „Про акціонерні товариства”

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  постійно, до прийняття Закону

   

  2.

  Підготовка законопроектів стосовно:

   

  внесення  змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” у частині удосконалення механізму державної реєстрації припинення акціонерних товариств

   

   

  запровадження в акціонерних товариствах посади корпоративного секретаря

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Держпідприємництво, Мін'юст

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Мінфін, Мінекономіки,  Мін'юст

   

   

   

  2007

   

   

   

   

   

  3.

  Вирішення питання щодо можливості cтворення системи спеціалізованих судів для розгляду корпоративних спорів між акціонерними товариствами

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст

   

  2006

   

  4.

  Розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей корпоративного управління у фінансових установах, створених у формі акціонерних товариств

  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

   

   

  5.

  Розроблення нормативно-правового акта щодо призначення тимчасових керівників фондових бірж та інших установ фондового ринку

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін’юст

  2006

   

  6.

  Розроблення рекомендацій щодо механізму впровадження в діяльність акціонерних товариств загальноприйнятих міжнародних та національних принципів корпоративного управління

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк  (за згодою)

   

   

  7.

  Внесення змін до:

   

  статутів акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі, щодо впровадження національних принципів корпоративного управління

   

   

   

  Фонд державного майна

   

   

  2006 – 2007

   

   

  зразкового статуту акціонерного товариства щодо запровадження посади корпоративного секретаря та забезпечення доступу акціонерів до інформації про діяльність товариств 

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

   

  8.

  Проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом з метою обговорення  принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах та механізму їх впровадження

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна,  Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, МОН, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації

   

  2006 – 2010

   

  9.

  Розроблення рекомендацій щодо забезпечення відповідності статутних документів створюваних державних акціонерних (холдингових) компаній загальноприйнятим міжнародним та національним принципам корпоративного управління

   

  Фонд державного майна, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки

  2006

   

  10.

  Залучення фінансових ресурсів та міжнародної технічної допомоги від країн-донорів та міжнародних фінансових організацій з метою поліпшення  корпоративного управління  в акціонерних товариствах

   

   

   

  Мінекономіки, Мінфін, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

  2006 – 2010

   

  11.

  Внесення змін до Державного класифікатора України ДК-003-95 в частині відображення кваліфікаційних характеристик:

   

  посади корпоративного секретаря в акціонерних товариствах

   

          

  керівних посад у компаніях, що провадять діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів 

   

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінпраці

   

   

   

   

  2007

   

   

  2006

   

  12.

  Узагальнення та поширення позитивної практики впровадження загальноприйнятих міжнародних та національних принципів корпоративного управління в діяльності акціонерних товариств шляхом проведення спеціальних конкурсів та висвітлення цих питань у засобах масової інформації

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Держкомтелерадіо

  2006–2010

   

  13.

  Розроблення типового положення про корпоративне управління в акціонерних товариствах

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  2006

   

  14.

  Сприяння прийняттю акціонерними товариствами, у статутних фондах яких є державна частка, і товариствами, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, кодексів корпоративного управління

   

  Фонд державного майна,

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінпромполітики

   

  2006–2010

   

  15.

  Встановлення вимог до розкриття інформації акціонерними товариствами про стан справ з корпоративного управління

   

   

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін’юст

   

  2007

   

  16.

  Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі, щодо забезпечення прибутковості та реалізації дивідендної політики

   

  Фонд державного майна, Мінекономіки, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  2006–2010

   

  17.

  Розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження механізму оцінки ефективності управління акціонерними товариствами за показниками їх капіталізації на фондових біржах

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна, Мінекономіки

  2008

   

  18.

  Підготовка пропозицій щодо впровадження механізму здійснення винагороди членів правлінь акціонерних товариств, контрольний пакет акцій яких належить державі, залежно від показників капіталізації товариств на фондових біржах

   

  Фонд державного майна

  2008

   

  19.

  Затвердження плану підготовки та видання науково-методичних посібників з питань корпоративного управління в акціонерних товариствах та захисту прав акціонерів

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, МОН, Фонд державного майна

  2006

   

  20.

  Сприяння створенню громадських організацій міноритарними акціонерами та надання їм необхідної консультаційної допомоги з метою захисту прав

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд державного майна

   

  2006–2010

   

   

  Розвиток інструментів ринку цінних паперів

   

  21.

  Супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України “Про цінні папери та фондовий ринок” і “Про похідні (деривативи)”

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  постійно, до прийняття Законів

   

  22.

  Підготовка законопроекту про запровадження системи рейтингування суб’єктів господарювання та інструментів фондового ринку

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мін’юст, Національний банк  (за згодою)

   

   

   

  квітень 2006

   

  23.

  Проведення щорічних конференцій з питань залучення інвестицій  через інструменти фондового ринку

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки  Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації

   

  2006–2010

   

   

   Зосередження укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів

  на фондових біржах та в інших організаторів торгівлі цінними паперами

   

  24.

  Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України” (реєстраційний номер 2247) у частині зосередження укладення договорів з цінними паперами на фондових біржах та в інших організаторів торгівлі цінними паперами

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  постійно, до прийняття Закону

   

  25.

  Підготовка пропозицій щодо внесення змін до деяких  законодавчих актів у частині оподаткування операцій з купівлі-продажу цінних паперів з метою   стимулювання здійснення таких операцій на фондових біржах та в інших організаторів торгівлі цінними паперами

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

  2007

   

  26.

   

   

   

  27.

  Розроблення та затвердження вимог щодо мінімального обсягу торгів цінними паперами на фондових біржах та в інших організаторів торгівлі цінними паперами

   

  Приведення у відповідність з директивами ЄС:

   

  законодавства в частині створення та функціонування організаторів торгівлі цінними паперами

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

   

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін’юст

   

  2006

   

   

   

   

   

  2007

   

   

   

   

  нормативно-правових актів з питань функціонування фондових бірж і торговельно-інформаційних систем  

   

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

  2006

   

   

  28.

  Сприяння створенню консолідованої біржової системи на ринку цінних паперів та впровадженню єдиних стандартів діяльності організаторів торгівлі цінними паперами

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Мін’юст, Національний депозитарій, Національний банк (за згодою)

   

  2006–2008

   

  29.

  Опублікування в офіційних друкованих виданнях перекладів текстів aquis communateire з питань регулювання фінансового  ринку,  діяльності акціонерних компаній та корпоративного управління

   

  Мін'юст

  2006–2007

   

   

   Удосконалення Національної депозитарної системи

   

  30.

  Супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про систему депозитарного обліку в Україні”

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

   

  постійно, до прийняття Закону

   

  31.

  Підготовка законопроекту про внесення змін до Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” (у частині непоширення дії цього Закону на ринки фінансових послуг)

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мін’юст, Держпідприємництво, Національний банк (за згодою)

   

  2006

   

  32.

  Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань  встановлення електронного документообігу між учасниками  Національної депозитарної системи відповідно до міжнародних стандартів ISO

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний депозитарій

  2006–2007

   

  33.

  Сприяння створенню центрального депозитарію цінних паперів на основі Національного депозитарію

   

   

   

   

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мін’юст, Національний депозитарій, Національний банк (за згодою)

  після прийняття Закону України “Про систему депозитарного обліку в Україні”

   

  34.

  Розроблення та затвердження нормативно-правових актів з питань:

   

  обов'язкового зберігання копій реєстрів власників іменних цінних паперів у Національному депозитарії

   

   

  визначення єдиних правил та технологічних процедур обліку цінних паперів

   

  запобігання веденню подвійних реєстрів власників іменних цінних паперів, захисту корпоративних прав акціонерів у системі обліку та обігу цінних паперів і похідних (деривативів)

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний депозитарій

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,  Мін’юст, Держпідприємництво

   

   

   

  2006

   

   

   

  2006–2007

   

  2006

   

   

   

   Удосконалення системи розкриття інформації на ринку цінних паперів

   

  35.

  Підготовка законопроекту щодо запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за:

   

  використання інсайдерської інформації та маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами

   

   

   

   

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

   

   

   

  протягом року після набрання чинності Законом України “Про цінні папери та фондовий ринок”

   

   

   

  створення перешкод у доступі до інформації про емітентів цінних паперів, професійних учасників ринку цінних паперів та/або спотворення  такої інформації

   

   

   

   

  36.

  Проведення аналізу відповідності системи розкриття інформації на ринку цінних паперів міжнародним стандартам (IOSCO)

   

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний депозитарій

   

  2006

   

  37.

  Розроблення Державної програми удосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку на засадах вільного, оперативного, безоплатного доступу інвесторів до інформації про емітентів цінних паперів та професійних учасників фондового ринку

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний депозитарій

   

  2007

   

   

   

   Розвиток інвестиційної інфраструктури

   

  38.

  Підготовка законопроектів з питань:

   

  посилення вимог до компаній з управління активами недержавних пенсійних фондів у частині визначення розміру статутного та власного капіталу

   

   

   

   

          

  розширення переліку фінансових інструментів для інвестування активів недержавних пенсійних фондів

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінпраці, Мін’юст, Національний банк  (за згодою)

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінпраці, Мін’юст, Національний банк

  (за згодою)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008

   

  39.

  Підготовка пропозицій щодо створення фонду гарантування інвестицій з метою приведення законодавства України у цій сфері у відповідність із законодавством ЄС

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мін’юст, Національний банк (за згодою)

   

  2007

   

  40.

  Удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку в інститутах спільного інвестування

   

   

   

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін

   

  2006

   

  41.

  Підготовка пропозицій щодо спрощення системи придбання коштів в іноземній валюті пенсійними фондами та інститутами спільного інвестування

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінфін, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мін’юст, Мінпраці, Національний банк  (за згодою)

  2006