• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2006 р. № 248

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  з питань оплати праці суддів

   

  1. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 513 „Про оплату праці Голови та заступників Голови Конституційного Суду України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1548; 2006 р., № 1 - 2, ст. 31):

  абзац восьмий викласти у такій редакції:

   „преміювання Голови Конституційного Суду України та заступника Голови Конституційного Суду України здійснюється згідно з рішенням Конституційного Суду України за результатами роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі суду, та економії коштів на оплату праці”;

          доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

              „у разі надання відпустки зазначеним особам виплачується додатковий посадовий оклад відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України „Про статус суддів”, а також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати”.

  У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

   

  2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 514 „Про оплату праці Голови, першого заступника Голови та заступника Голови Верховного Суду України” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1549, № 43, ст. 2713; 2006 р., № 1 - 2, ст. 31):

  абзац восьмий викласти у такій редакції:

   „преміювання Голови Верховного Суду України, першого заступника та заступника Голови Верховного Суду України здійснюється згідно з рішенням президії Верховного Суду України за результатами роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі суду, та економії коштів на оплату праці”;

  доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

  „у разі надання відпустки зазначеним особам виплачується додатковий посадовий оклад відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України „Про статус суддів”, а також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати”.

  У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

   

  3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 516 „Про оплату праці голів, перших заступників голів та заступників голів вищих спеціалізованих судів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1551; 2006 р., № 1 - 2, ст. 31):

  абзац восьмий викласти у такій редакції:

  „преміювання голови, першого заступника та заступника голови вищого спеціалізованого суду здійснюється згідно з рішенням президії або органу суддівського самоврядування вищого спеціалізованого суду за результатами роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі суду, та економії коштів на оплату праці”;

  доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

  „у разі надання відпустки зазначеним особам виплачується додатковий посадовий оклад відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України „Про статус суддів”, а також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати”.

  У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

   

  4. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. № 865 „Про оплату праці суддів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 36, ст. 2195; 2006 р., № 1 - 2, ст. 32):

  пункт 2 викласти у такій редакції:

  „2. Преміювання посадових осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, крім суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, здійснюється згідно з рішенням президії або органу суддівського самоврядування відповідного суду за результатами роботи, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі відповідного суду, та економії коштів на оплату праці.

  Преміювання суддів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів здійснюється згідно з рішенням відповідно Конституційного Суду України, президії Верховного Суду України, президії або органу суддівського самоврядування вищого спеціалізованого суду за результатами роботи у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат у межах коштів, передбачених для преміювання в кошторисі суду, та економії коштів на оплату праці”;

              абзац третій пункту 21 замінити абзацами такого змісту:

   „Посадовим особам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови:

  1) установлюються:

  надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі до            50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за кваліфікаційний клас;

  доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу;

              надбавка за почесне звання „Заслужений юрист України” у розмірі      15 відсотків посадового окладу;

  2) у разі надання відпустки виплачується додатковий посадовий оклад відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України „Про статус суддів”, а також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати.

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 для визначення умов оплати праці осіб, зазначених у цій постанові, не застосовується”.

  _________________________