• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 6 березня 2006 р. № 247

   

   

  ПОРЯДОК

  використання у 2006 році субвенції

  з державного бюджету місцевим бюджетам

  на соціально-економічний розвиток

   

   

           1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на  соціально-економічний розвиток    (далі    субвенція).

   

           Субвенція перераховується безпосередньо районним та міським бюджетам Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Рівненської і Тернопільської областей згідно з додатком 7 до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

              

            2. Субвенція спрямовується на умовах співфінансування на виконання інвестиційних проектів будівництва і реконструкції об’єктів виробничого та невиробничого призначення, проведення робіт з газифікації, водозабезпечення, водовідведення  і теплопостачання  у населених пунктах, будівництва інженерних захисних  споруд, здійснення заходів, пов’язаних з енергозбереженням, та інших заходів, що  сприяють  соціально-економічному розвитку  окремих територій.

   

  Субвенція використовується на зазначені цілі за переліком об’єктів, затвердженим відповідними місцевими радами за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном.

   

  До зазначеного переліку включаються об’єкти, визначені місцевими програмами економічного і соціального розвитку,  у разі:

   

  введення їх в дію  у  2006 році;

   

  затвердження проектно-кошторисної документації відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2002 р.,  № 15, ст. 800);

  здійснення заходів з енергозбереження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. № 241 ”Про використання бюджетних асигнувань на виконання енергозберігаючих проектів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 11, ст. 448) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2005 р. № 577 ”Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 52,  ст. 3358).

          

              3. Видатки на фінансування капітального будівництва (у тому числі реконструкції, розширення, технічного переоснащення) за рахунок субвенції здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
  27 грудня 2001 р.  № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52,
  ст. 2374).

            

           4. Державне казначейство перераховує  субвенцію за помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на рахунки відповідних бюджетів згідно з Порядком перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 р.,  № 15, ст. 807; 2003 р., № 14, ст. 617).

   

              5. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська та Тернопільська облдержадміністрації щомісяця подають Мінекономіки інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів.

   

              Державне казначейство щомісяця інформує Мінекономіки та Мінфін про обсяги перерахування субвенції  за регіонами та об’єктами.

   

              6. Контроль за цільовим використанням субвенції здійснюється відповідно до законодавства.

   

  ___________________