• In English

 • Додаток

  до розпорядження Кабінету Міністрів України

  від 1 березня  2006 р.  № 119-р

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться у план заходів щодо виконання

  Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002 – 2010 роки

   

  1. Пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

  “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

  Мінбуд

  Мінекономіки

  Мінфін

  Держкомзем

  Державна податкова адміністрація

  Мінюст

  IV квартал

  2006 р.

  відновлення житлового фонду за рахунок залучення інвестицій, поліпшення житлових умов населення”.

   

  2. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

  “Про особливості передачі в управління, оренду, концесію об’єктів з тепловодопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності

  Мінбуд

  Мінекономіки

  Мінфін

  Мін’юст Антимонопольний комітет Держпідприємництво

  IV квартал

  2006 р.

  створення сприятливих умов для залучення інвестицій”.

   

  3. Пункти 61 і 70 викласти в такій редакції:

  “61.

  Розробити порядок встановлення тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, універсальні послуги поштового зв’язку та послуги з надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, які займають монопольне становище на ринку послуг

  Національна комісія з питань регулювання зв’язку

  Мінекономіки

  Антимонопольний комітет

  Мін’юст

   

  2006 – 2007

  роки

  забезпечення економічної обґрунтованості встановлення та застосування тарифів операторами телекомунікацій та поштового зв’язку”;

   

  “70.

  На виконання Закону України “Про державне регулювання у сфері трансферу технологій” розробити і подати Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів

  МОН

  Мінекономіки

  Мінфін Мінпромполітики

  Держпідприємництво

  Національна академія наук

  Академія медичних наук

  Українська академія аграрних наук

  Мін’юст

  у шестимісячний строк після набрання чинності зазначеним Законом

  забезпечення ефективного використання науково-технологічного та інтелектуального потенціалу”.

   

  4. Доповнити план заходів пунктом 681 такого змісту:

  681.

  Підготувати пропозиції щодо вдосконалення порядку фінансування універсальних послуг зв’язку

  Національна комісія з питань регулювання зв’язку

  Мінекономіки

  Мінфін

  Державна податкова адміністрація

  Мін’юст

  IV квартал 2006 р.

  забезпечення фінансування прискореного розвитку послуг зв’язку

   

  5. У графі “Відповідальні виконавці”:

  у пункті 6 слово “Держжитлокомунгосп”, пунктах 53 і 56 слова “Державний комітет з питань житлово-комунального господарства” замінити словом “Мінбуд”;

  пункт 45 доповнити словами “Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг”;

  пункт 58 доповнити словами “Національна комісія з питань регулювання зв’язку”.

  6. Пункти 29, 48, 50 та абзац третій пункту 60 виключити.

   

  ­­­­­­­­__________________