• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 березня 2006 р. № 243а

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 6 травня 2005 р. № 325

  1. У постанові:

  у вступній частині слова “Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” виключити;

  в абзаці другому постановляючої частини слова “та рослинництва” виключити.

  2. У Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва та рослинництва, затвердженому зазначеною постановою:

  1) Порядок викласти в такій редакції:

  “ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету, що спрямовуються
  для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2006 рік для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва, яка надається сільськогосподарським товаровиробникам шляхом дотування на одиницю виробленої продукції:

  за вирощені ними та продані на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та курчата-бройлери, качки, гуси, індики;

  за реалізацію вовни;

  за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування;

  Сільськогосподарський товаровиробник — юридична та фізична особа, що виробляє сільськогосподарську продукцію.

  2. Розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва за визначеними напрямами, затверджується Мінагрополітики.

  3. Кошти, передбачені у державному бюджеті для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва (крім фінансової підтримки за екологічно чисте молоко, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування), спрямовуються Мінагрополітики за розподілом згідно з цим Порядком Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних та управлінню агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  Державне казначейство спрямовує зазначені кошти Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій з подальшим перерахуванням їх управлінням агропромислового розвитку районних, Севастопольської міської держадміністрацій для виплати фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам.

  Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій подають відповідним територіальним органам Державного казначейства розподіл бюджетних коштів у межах отриманих обсягів між управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій для перерахування коштів фінансової підтримки на рахунки сільськогосподарських товаровиробників, відкриті в установах банків.

  4. Звітність про використання коштів, передбачених для фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва, складається і подається у встановленому порядку.

  Фінансова підтримка, що надається за
  вирощену і продану худобу та птицю

  5. Фінансова підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам за вирощені ними та продані, зокрема через товарні біржі та аукціони, на забій і переробку суб’єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині (за винятком свиноматок і кнурів) та курчата-бройлери, качки, гуси, індики (далі — фінансова підтримка за вирощену і продану худобу та птицю).

  Власний (орендований) переробний цех — структурний підрозділ сільськогосподарського товаровиробника — юридичної особи з відповідним технологічним обладнанням, який здійснює забій сільськогосподарських тварин та птиці, а також виробляє і переробляє м’ясо, м’ясну сировину та м’ясні продукти.

  Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку для фінансової підтримки за вирощену і продану худобу та птицю, за регіонами пропорційно наявному поголів’ю худоби та птиці на початок року.

  6. Для надання фінансової підтримки за вирощену і продану худобу та птицю встановлюється мінімальна прийнята жива маса однієї тварини:

  молодняка великої рогатої худоби для сільськогосподарських товаровиробників — юридичних осіб — 390 кілограмів, для сільськогосподарських товаровиробників — фізичних осіб — 300 кілограмів;

  свиней (за винятком свиноматок і кнурів) для сільськогосподарських товаровиробників — юридичних осіб — 95—130 кілограмів, для сільськогосподарських товаровиробників — фізичних осіб — 95—200 кілограмів.

  Фінансова підтримка за вирощену і продану худобу та птицю надається у таких розмірах (за кілограм прийнятої живої маси):

  молодняк великої рогатої худоби — 1 гривня 40 копійок;

  свині (за винятком свиноматок і кнурів) — 1 гривня 5 копійок;

  курчата-бройлери, качки, гуси, індики — 45 копійок.

  7. Фінансова підтримка за вирощену і продану худобу та птицю надається на підставі приймальних квитанцій (форма № ПК-1 і ПК-2), виданих сільськогосподарським товаровиробникам у двох примірниках суб’єктами господарювання, які мають власні (орендовані) переробні потужності, на продані їм на забій худобу та птицю, облікових листів (форма № 100 (100а) худоби та птиці, які забиті та перероблені у власних (орендованих) переробних цехах сільськогосподарських товаровиробників.

  Для отримання фінансової підтримки сільськогосподарські товаровиробники подають управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій:

  юридичні особи — першого числа місяця, що настає за звітним періодом, реєстр приймальних квитанцій (облікових листів) за формою згідно з додатком 1, один примірник таких квитанцій (облікових листів) та копію довідки про ідентифікаційний код, засвідчену нотаріусом чи посадовою особою виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;

  фізичні особи — один примірник приймальних квитанцій, довідку про вирощене ними поголів’я худоби та птиці, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою. Пред’являють також паспорт і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та про відкриття рахунка в установі банку.

  Сільськогосподарські товаровиробники — суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з вирощування і відгодівлі худоби та птиці не за місцем їх реєстрації, подають зазначені документи управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій за місцем провадження діяльності.

  Документи приймаються до 15 грудня (включно) поточного року в порядку черговості їх подання з урахуванням минулих місяців поточного року та в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі.

  Документи про продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу і птицю з 16 грудня по 31 грудня (включно) минулого року приймаються з 1 січня поточного року в межах доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі.

  8. Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, що зазначені у пункті 7 цього Порядку, протягом двох банківських днів нараховують сільськогосподарським товаровиробникам суми фінансової підтримки за вирощену, продану на забій та переробку або забиту і перероблену худобу та птицю і спрямовують ці кошти на їх рахунки, відкриті в установах банків, а також протягом двох робочих днів після закінчення кожного звітного місяця (у грудні — після 15 грудня) складають відомість за формою згідно з додатком 2 у двох примірниках, один з яких надсилається територіальним органам Державного казначейства.

  Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають і подають зведені відомості Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим і головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації — Мінагрополітики інформацію про нарахування фінансової підтримки за формою згідно з додатком 3.

  Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють дані отриманих зведених відомостей, готують інформацію про нарахування фінансової підтримки і подають її Мінагрополітики.

  Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном на підставі зазначеної інформації у разі потреби вносить зміни до розподілу коштів, здійсненого згідно з пунктом 5 цього Порядку.

  9. Суб’єкти господарювання, що мають власні (орендовані) переробні цехи, подають на перше число кожного звітного місяця управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (облікових листів) у розрізі сільськогосподарських товаровиробників за місцем провадження їх господарської діяльності з вирощування і відгодівлі сільськогосподарської худоби та птиці за формою згідно з додатком 4.

  Фінансова підтримка, що надається за реалізацію вовни

  10. Фінансова підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам — власникам поголів’я овець, які виробляють і реалізують вовну.

  Для отримання фінансової підтримки за реалізацію вовни сільськогосподарські товаровиробники подають до 1 листопада поточного року територіальним органам Держконтрольсільгосппроду в районах та м. Севастополі:

  юридичні особи — відомість приймально-здавальних актів за формою згідно з додатком 5, копії приймально-здавальних актів (форма № 15-ПОШ) і приймальних квитанцій та нотаріально засвідчену копію звіту про стан тваринництва (форма № 24) стосовно наявних овець;

  фізичні особи — власники поголів’я овець — копії приймально-здавальних актів (форма № 15-ПОШ) і приймальних квитанцій та довідку про поголів’я овець, видану сільською, селищною, міською чи районною в місті радою на підставі книги погосподарського обліку.

  Сільськогосподарські товаровиробники — суб’єкти господарювання, що провадять господарську діяльність не за місцем їх реєстрації, подають зазначені документи територіальним органам Держконтрольсільгосппроду в районах та м. Севастополі за місцем провадження діяльності.

  Відповідальність за достовірність даних у приймально-здавальних актах, приймальних квитанціях, виданих сільськогосподарським товаровиробникам, несуть переробні підприємства та підприємства споживчої кооперації згідно із законодавством.

  11. Територіальні органи Держконтрольсільгосппроду в районах та м. Севастополі складають протягом трьох робочих днів відомість на вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками, за формою згідно з додатком 6 у трьох примірниках і подають її управлінням агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій.

  Управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих днів узагальнюють дані зазначених відомостей і подають:

  управління агропромислового розвитку райдержадміністрації — зведені відомості Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій;

  управління агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації —інформацію про вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками, Мінагрополітики за формою згідно з додатком 7.

  Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів дані зведених відомостей, готують інформацію про вовну, реалізовану сільськогосподарськими товаровиробниками, в розрізі регіонів і подають її Мінагрополітики.

  Мінагрополітики на підставі отриманої інформації за погодженням з Мінфіном визначає та затверджує розмір фінансової підтримки за кілограм вовни, прийнятої у фізичній масі, але не більш як 6 гривень за кілограм, а також здійснює розподіл коштів у межах обсягу, затвердженого згідно з пунктом 2 цього Порядку для фінансової підтримки за реалізацію вовни, за регіонами пропорційно обсягам реалізованої продукції.

  Суми фінансової підтримки, що надається сільськогосподарським товаровиробникам за реалізацію вовни, нараховують управління агропромислового розвитку районних та Севастопольської міської держадміністрацій за встановленим розміром.

  Фінансова підтримка, що надається за екологічно чисте молоко, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення
  спеціальних продуктів дитячого харчування

  12. Фінансова підтримка надається сільськогосподарським товаровиробникам, що розміщені на території, якій надано статус спеціальної сировинної зони для виробництва сільськогосподарської продукції, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам виготовлення продуктів дитячого і дієтичного харчування, мають відповідний сертифікат якості, здають молоко на молокопереробні підприємства, які виробляють спеціальні продукти дитячого харчування (далі — молокопереробні підприємства).

  Фінансова підтримка за екологічно чисте молоко власного виробництва, продане молокопереробним підприємствам для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування (далі — фінансова підтримка за екологічно чисте молоко) виплачується через молокопереробні підприємства в порядку черговості складення приймальних квитанцій та виключно в межах доведеного річного розпису асигнувань.

  13. Молокопереробні підприємства, які приймають екологічно чисте молоко відповідно до ДСТУ 3662-97 “Молоко коров`яче незбиране. Вимоги при закупівлі” для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування, видають сільськогосподарським товаровиробникам приймальну квитанцію (форма № 3-ПК(МС) з позначкою “Для дитячого харчування”. У приймальній квитанції зазначається сума фінансової підтримки за екологічно чисте молоко виходячи з обсягів його закупівлі та розміру фінансової підтримки, що становить 250 гривень за 1 тонну молока в заліковій вазі.

  Перелік молокопереробних підприємств, які мають право на закупівлю екологічно чистого молока та виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування, визначається Мінагрополітики.

  14. Молокопереробні підприємства щомісяця не пізніше ніж 10 числа місяця наступного періоду, подають Мінагрополітики за встановленою ним формою зведену довідку про надходження та використання екологічно чистого молока для виготовлення спеціальних продуктів дитячого харчування, обсяги їх виробництва відповідно до статистичної звітності та використання коштів для фінансової підтримки за екологічно чисте молоко.

  Мінагрополітики на підставі зведеної довідки подає Державному казначейству розподіли асигнувань, передбачених для фінансової підтримки за екологічно чисте молоко, відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  15. Кошти, передбачені у державному бюджеті для фінансової підтримки за екологічно чисте молоко, згідно з розподілом Мінагрополітики зараховуються на спеціальні рахунки молокопереробних підприємств, відкриті в органах Державного казначейства.

  Сума фінансової підтримки перераховується із спеціального рахунка молокопереробного підприємства на підставі платіжних доручень та реєстрів приймальних квитанцій”;

  2) у додатках до Порядку:

  у додатках 1—4 слова “суб’єкт підприємницької діяльності” в усіх відмінках замінити словами “суб’єкт господарювання” у відповідному відмінку;

  у додатках 5—7 цифри “2005” замінити цифрами “200_”;

  у додатках 3 і 7 слова “Міністр агропромислового комплексу” замінити словами “Міністр аграрної політики”;

  додатки 8—19 вилучитивиключити;

  3. У Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для селекції в рослинництві, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у тексті Порядку слова “Міністерство агропромислового комплексу” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство аграрної політики” у відповідному відмінку;

  2) у пункті 1 цифри “2005” замінити цифрами “2006”;

  3) у підпункті 1 пункту 2:

  абзац другий після слів “у поточному році” доповнити словами “у в інших суб’єктів насінництва та розсадництва, Державному резервному насіннєвому фонді”;

  абзац третій після слова “Мінагрополітики” доповнити словами “та суб’єкти насінництва та розсадництва”;

  абзац четвертий після слів “суб’єктів насінництва та розсадництва” доповнити словами “і Державному резервному насіннєвому фонді”, після слова “покоління” — словами “картоплі, ріпаку”;

  4) абзац другий пункту 7 доповнити реченням такого змісту: “Часткова компенсація сільськогосподарським виробникам за придбане насіння з Державного резервного насіннєвого фонду здійснюється за умови проведення з ним повного розрахунку”;

  5) у додатку до Порядку:

  позицію “Ріпак” доповнити у графі “Категорія насіння” словами “першої репродукції”, у колонці графі “Гривень за 1 тонну” цифрами “1650”;

  позицію “Картопля” доповнити у колонці графі “Категорія насіння” словами “першої репродукції”, у графі “Гривень за 1 тонну” цифрами “460”;

  у позиції “Соя” у графі “Гривень за тонну” цифри “720” замінити цифрами “1280”.

  4. У пункті 1 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовується для проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу, затвердженого зазначеною постановою, цифри “2005” замінити цифрами “2006”.

  5. У Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються для здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб’єктами аграрного ринку, затвердженому зазначеною постановою:

  у тексті Порядку слова “Міністерство агропромислового комплексу”, “управління сільського господарства і продовольства”, “управління промисловості та сільського господарства”, “управління сільського господарства” в усіх відмінках замінити на словами “Міністерство аграрної політики”, “управління агропромислового розвитку” у відповідному відмінку;

  у пунктах 1 і 8 цифри “2005” замінити цифрами “2006”;

  у пункті 2 після слів “обласних та” слово “Головного” виключити.

  _________________