• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 3 березня 2006 р. № 245

  ПОРЯДОК
  надання у 2006 році субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів

  та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських

   

  1. Цей Порядок визначає механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських (далі — субвенція).

  2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

  здійснюють відбір і визначають перелік та обсяги фінансування об’єктів будівництва газопроводів-відводів та газифікації населених пунктів (далі — об’єкти) за пропозиціями народних депутатів України, узгодженими з відповідними місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, в межах обсягів субвенції, передбачених у місцевих бюджетах;

  подають Мінекономіки за визначеною ним формою перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції, за підписом Голови Верховної Ради та Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних і Севастопольської міської рад, Київського міського голови та голів відповідних державних адміністрацій, а також народних депутатів України, за пропозиціями яких складено зазначений перелік.

  3. До переліку об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції, включаються:

  пускові об’єкти, введення в дію яких заплановано на 2006 рік;

  об’єкти, за виконання робіт на яких є заборгованість станом на 1 січня 2006 року.

  На об’єктах, що фінансуються за рахунок субвенції, повинні здійснюватись заходи з енергозбереження.

  4. Органи місцевого самоврядування передбачають кошти на співфінансування об’єктів за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

  5. Проектно-кошторисна документація на об’єкти, що фінансуються за рахунок субвенції, повинна бути підготовлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 800).

   

   6. Видатки на фінансування об'єктів за рахунок субвенції здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).

  7. Державне казначейство перераховує кошти субвенції згідно з помісячним розписом асигнувань спеціального фонду Державного бюджету України на 2006 рік на рахунки спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 807).

  8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щомісяця подають Мінекономіки інформацію про використання коштів субвенції у розрізі об’єктів.

  9. Державне казначейство щомісяця інформує Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Мінекономіки, Мінфін та Мінпаливенерго про обсяги надання субвенції у розрізі регіонів та об’єктів.

  10. Контроль за цільовим використанням коштів субвенції здійснюється відповідно до законодавства.

  _____________________