• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 березня 2006 р. № 239

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів державного бюджету,
  що виділяються на фінансову підтримку виробництва
  продукції рослинництва шляхом дотування


  1. Цей Порядок визначає механізм спрямування частини коштів (згідно з розподілом, затвердженим Мінагрополітики), передбачених у Законі України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” за бюджетною програмою “Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва, шляхом дотування одиниці виробленої продукції тваринництва та на гектар посівів в рослинництві”, що виділяються на фінансову підтримку виробництва продукції рослинництва шляхом дотування з розрахунку на 1 гектар посівів озимих і ярих культур та сільськогосподарських культур, що вирощуються на зрошуваних землях (далі — дотація).

  2. Дотація надається на підставі даних про площу, на якій зійшли озимі і ярі культури, засіяні для отримання врожаю у 2006 році, у таких розмірах:

  1) на озимі культури — пшеницю, тритикале, жито, ячмінь та ріпак — 100 гривень на 1 гектар посівів;

  2) на ярі культури:

  пшеницю, ячмінь, овес, горох, кукурудзу, сою, ріпак (кользу), гречку, просо та рис — 65 гривень на 1 гектар посівів;

  льон-довгунець і коноплі — 380 гривень на 1 гектар посівів;

  3) на інші сільськогосподарські культури, що вирощуються на зрошуваних землях, — 53 гривні на 1 гектар посівів.

  На озимі культури (пшеницю, тритикале, жито, ячмінь та ріпак) та ярі культури (пшеницю, ячмінь, овес, горох, кукурудзу, сою, ріпак (кользу), гречку, просо, рис), що вирощуються на зрошуваних землях, надається додаткова дотація в розмірі 53 гривні на 1 гектар посівів.

  3. Для визначення переліку сільськогосподарських підприємств, що мають право на дотацію, управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій утворюють комісії в складі начальника цього управління (голова комісії), начальників державної насіннєвої інспекції, управління водного господарства, представників районних органів державної статистики, державної контрольно-ревізійної служби, управління економіки районної держадміністрації, районної енергопостачальної організації, ради сільськогосподарських товаровиробників, голови районної асоціації фермерів або представника Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Відповідна комісія утворюється також управлінням агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації.

  4. Заявку на отримання дотації мають право подавати до комісії, зазначеної в пункті 3 цього Порядку, усі сільськогосподарські підприємства незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, що засіяли озимі і ярі культури та вирощують сільськогосподарські культури на зрошуваних землях (далі — сільськогосподарські підприємства).

  До заявки додаються:

  на озимі культури — інформація на бланку форми № 7-сг “Звіт про хід збирання урожаю, наявність насіння озимих культур та проведення інших польових робіт на _________ 200__ р.”, затвердженої наказом Держкомстату від 25 червня 2004 р. № 412 (станом на 1 грудня 2005 р.) ,
  а також спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку № 118 “Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів” та № 119 “Акт витрат насіння і садивного матеріалу”;

  на ярі культури — інформація на бланку форми № 4-сг “Заключний звіт про підсумки сівби під урожай 200__ р.”, затвердженої наказом Держкомстату від 22 червня 2005 р. № 158 (станом на 1 червня 2006 р.),
  а також спеціалізовані бухгалтерські форми первинного обліку № 118 “Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, отрутохімікатів і гербіцидів” та № 119 “Акт витрат насіння і садивного матеріалу”;

  на сільськогосподарські культури, що вирощуються на зрошуваних землях, — виписка із звіту, форма № 6а-зем “Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями за станом на 1 січня ____ р.”, затверджена наказом Держкомстату від 5 листопада 1998 р. № 377 (станом на 1 січня 2006 р.), форма № 1-ОВГ “Показники з обліку та оцінки меліоративного стану зрошуваних сільськогосподарських угідь і технічного стану зрошувальних систем”, затверджена наказом Держводгоспу від 17 грудня 1998 р. № 133 (за 2005 рік).

  5. Комісія, зазначена в пункті 3 цього Порядку, розглядає подані документи, встановлює достовірність даних, обстежує посіви, складає акт за результатами перевірки та приймає рішення щодо включення заявника до реєстру сільськогосподарських підприємств, що мають право на дотацію (далі — реєстр). Форми актів та реєстрів затверджує Мінагрополітики.

  6. Реєстри ведуться управліннями агропромислового розвитку Севастопольської міської, районних держадміністрацій та подаються Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим і головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій у строки, встановлені Мінагрополітики.

  7. На підставі реєстрів через органи Державного казначейства відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками:

  Мінагрополітики спрямовує згідно із затвердженим ним розподілом відповідні асигнування  Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних, управлінню агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій;

  Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій спрямовують на підставі затверджених ними розподілів отримані асигнування управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

  8. Управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районних держадміністрацій здійснюють видатки, пов’язані з виплатою дотації, шляхом перерахування відповідних коштів із свого реєстраційного рахунку на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків. Підставою для перерахування зазначених коштів є платіжне доручення та визначені у пункті 4 цього Порядку документи, подані органам Державного казначейства.

  9. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _______________________