• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 березня 2006 р. № 235

  ЗМІНИ,

  що вносяться до порядків, затверджених постановами 
  Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340 та
  від 11 липня 2002 р. № 985

   

  1. У пункті 9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340:

  підпункт 8 після слів “соціального забезпечення населення” доповнити словами “установам виконання покарань, слідчим ізоляторам”;

  у підпунктах 9 та 14 слова “установам кримінально-виконавчої системи” замінити словами “установам виконання покарань, слідчим ізоляторам”.

   

  2. У Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 985:

  пункт 4 після слів “соціального забезпечення населення” доповнити словами “установам виконання покарань, слідчим ізоляторам”;

  пункти 5 та 11 після слів “соціального забезпечення” доповнити відповідно словами “і будинкам дитини при установах виконання покарань” та “установам виконання покарань і будинкам дитини при цих установах, слідчим ізоляторам”;

  пункти 6 та 7 після слів “військовим формуванням” доповнити словами “установам виконання покарань, слідчим ізоляторам”.

   

  _____________________