• In English

 • Затверджено

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 1 березня 2006 р. № 222

   

  ПОРЯДОК

  розподілу в 2006 році додаткової дотації з державного бюджету  бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам для зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ

   

  1. Цей Порядок   визначає  механізм  розподілу в 2006 році  додаткової   дотації  з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам для зменшення  фактичних диспропорцій  між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних  установ (далі –  дотація).

  2. Дотація розподіляється в таких розмірах:

   не більш як 25 відсотків – для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету;

  не менш як 75 відсотків – для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджетів районів (далі – місцеві бюджети).

  3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації здійснюють розподіл дотації з урахуванням критеріїв, визначених статтею 49 Закону України „Про Державний бюджет України на
  2006 рік”.

  4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації приймають рішення про розподіл дотації  до 1 липня поточного року.

  5. Державне казначейство на підставі рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації про розподіл  дотації  перераховує дотацію до бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник  України, 2002 р., № 15, ст. 807;
  2003 р., № 14, ст. 617), з урахуванням особливостей, встановлених статтею 49 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  6. Дотація використовується за напрямами, визначеними Радою міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціями, зокрема для:

  здійснення заходів, пов’язаних з оптимізацією мережі бюджетних установ,  приведенням її у відповідність з наявними ресурсами бюджету, а також  реорганізацією бюджетних установ;

  компенсації додаткових витрат на охорону здоров’я, пов’язаних із сезонністю надання медичних послуг у регіонах, в яких розміщені курорти, та підвищенням рівня медикаментозного забезпечення окремих видів медичної допомоги;

  здійснення заходів щодо додаткового бюджетного вирівнювання фактичних диспропорцій (компенсація видатків на утримання специфічних закладів та установ – зоопарки, музеї, заповідники, галереї тощо).

  7. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головні фінансові управління облдержадміністрацій подають до 10 грудня поточного року, а також у  разі надходження  запиту  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям інформацію про використання  дотації.

  Узагальнену інформацію про використання дотації Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації подають Мінфіну до 30 грудня поточного року.

  8. Контроль за використанням дотації здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________