• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 березня 2006 р. № 218

   

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті
  на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб
  рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
  кримінально-виконавчої системи та органів і підрозділів
  цивільного захисту
   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених за бюджетними програмами (далі — бюджетні кошти) на будівництво (придбання) житла:

  МВС — “Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ”, “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців внутрішніх військ МВС України”;

  Міноборони — “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України”;

  МНС — “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”;

  Адміністрації Держприкордонслужби — “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України”;

  Державному департаменту з питань виконання покарань — “Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи”;

  НКАУ — “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національного космічного агентства”;

  СБУ — “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України”;

  Управлінню державної охорони — “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України”;

  Службі зовнішньої розвідки — “Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України”.

  2. Бюджетні кошти спрямовуються:

  на будівництво житла на земельних ділянках, що належать органам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, та виділені їм з цією метою в установленому порядку (власне будівництво);

  на придбання житла на умовах пайової участі;

  на придбання житла, зокрема на вторинному ринку.

  3. Видатки, пов’язані з власним будівництвом, здійснюються на підставі звіту про результати відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), і Порядку затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

  4. Видатки, пов’язані з придбанням житла на умовах пайової участі, здійснюються на підставі звіту про результати відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, та договору про придбання житла на умовах пайової участі. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла у певному населеному пункті, що визначається за результатами відкритих торгів (тендерів), повинна бути найнижча.

  Договір про придбання житла на умовах пайової участі укладається щодо не закінченого будівництвом об’єкта, який має високий ступінь готовності. До договору замовником будівництва додаються копії рішення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки для будівництва житла та рішення про затвердження відповідної проектно-кошторисної документації.

  Перерахування коштів для придбання житла на умовах пайової участі здійснюється згідно з графіком фінансування будівництва виключно на рахунок замовника.

  Загальна площа житла в будинку, спорудженому замовником із залученням бюджетних коштів, розподіляється між замовником та органами, зазначеними у пункті 1 цього Порядку, пропорційно обсягу перерахованих коштів та відповідно до укладених договорів про придбання житла на умовах пайової участі.

  5. Видатки, пов’язані з придбанням житла, зокрема на вторинному ринку, здійснюються на підставі звіту про результати відкритих торгів, проведених відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, договору купівлі-продажу житла та (або) договору про надання послуг з купівлі-продажу житла, а також рішення власника житла про його продаж (якщо учасник процедури закупівлі є представником власника житла).

  Вартість 1 кв. метра загальної площі житла у певному населеному пункті, що визначається за результатами відкритих торгів (тендерів), повинна бути найнижча.

  У вартості зазначеного житла враховуються включені учасником процедури закупівлі в тендерну пропозицію передбачені законодавством або тендерними умовами податки та інші обов’язкові платежі до бюджетів, вартість послуг нотаріуса, посередницьких послуг, що надаються юридичними  особами, які здійснюють операції з нерухомістю, а також витрати, пов’язані з переоформленням права власності на продане житло.

  Умовою договору купівлі-продажу житла може бути виплата авансу відповідно до законодавства.

  Під час проведення остаточних розрахунків обов’язково подаються копії документів, що підтверджують виконання умов зазначеного договору.

  6. Оплата будівництва (придбання) житла за рахунок бюджетних коштів здійснюється виходячи з норм житлової площі, визначених для житла соціального призначення ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення”.

  7. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про будівництво (придбання) житла включаються вимоги щодо коригування визначеної в договорі суми та фінансових зобов’язань у разі зменшення бюджетних призначень під час уточнення показників Державного бюджету України на 2006 рік.

  8. Пов’язані з будівництвом (придбанням) житла видатки здійснюються відповідно до порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  9. Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється згідно із законодавством.

   

  __________________