• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 лютого 2006 р. № 209

  ПОЛОЖЕННЯ
  про академічну стипендію імені М. С. Грушевського
  для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів

  1. Академічна стипендія імені М. С. Грушевського (далі — стипендія) призначається студентам та аспірантам державних вищих навчальних закладів IIIIV рівня акредитації (далі — вищі навчальні заклади) денної форми навчання, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого курсу.

  2. Розподіл стипендій між вищими навчальними закладами здійснюється центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, у межах кількості стипендій, встановленої МОН.

  3. Кандидати на отримання стипендії висуваються вченими радами вищих навчальних закладів.

  4. Призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам — один раз на рік наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

  5. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на призначення стипендії, надсилає протягом двох тижнів після закінчення екзаменаційної сесії центральному органу виконавчої влади, якому підпорядкований вищий навчальний заклад, мотивоване подання, в якому відзначає успішність кандидата, його наукову або творчу роботу та участь у громадському житті навчального закладу, а також витяг з протоколу засідання вченої ради про висунення кандидата на призначення стипендії.

  6. Студентам стипендія виплачується з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, у межах коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення, аспірантам — з дня призначення стипендії.

  7. Студенти вищих навчальних закладів та аспіранти можуть бути позбавлені стипендії наказами керівників центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, за умови подання відповідних рішень вчених рад вищих навчальних закладів.

  _____________________