• In English

 •  

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 23 лютого 2006 р. № 207

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади через відповідних міністрів

  1. пункт 1 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

  „внесення пропозицій Прем’єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади;

  установлення порядку призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади”.

  У зв'язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим.

  2. Абзаци восьмий – десятий пункту 3 виключити.

  __________________