• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 лютого 2006 р. № 206

  ПОРЯДОК
  розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

  1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду, схвалення та реалізації проектів як комплексу заходів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів відповідно до статті 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та рішень Одинадцятої конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

  2. Для розгляду пропозицій щодо зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів керівник підприємства, на території якого знаходиться цех, агрегат, установка чи будь-який інший об’єкт чи його відокремлений підрозділ, функціонування яких зумовлює надходження в атмосферне повітря парникового газу, його прекурсора або аерозолю, а також будь-який об’єкт, що абсорбує парниковий газ, його прекурсор або аерозоль (далі — власник об’єкта), подає до Мінприроди у письмовій та електронній формі заяву (клопотання) разом з документами щодо обґрунтування такого обсягу.

  Зразок заяви (клопотання) та перелік документів, що додаються до неї, затверджуються Мінприроди.

  3. Мінприроди розглядає у місячний строк подані власником об’єкта заяву (клопотання) і супровідні документи та у разі прийняття позитивного висновку щодо них видає лист-підтримку.

  У разі відмови у видачі такого листа власнику об’єкта повідомляється про це в місячний строк у письмовій формі із зазначенням підстави.

  4. Після отримання листа-підтримки власник об’єкта відповідно до встановлених Мінприроди вимог розробляє проект, який повинен містити такі розділи:

  найбільш імовірний прогноз динаміки антропогенних викидів з джерел або абсорбції поглиначами парникових газів без реалізації проекту (базове дослідження);

  розрахунок одиниць скорочення (абсорбції) викидів;

  план проведення моніторингу стану реалізації проекту;

  оцінка впливу на навколишнє природне середовище;

  план фінансування проекту.

   

  5. Власник об’єкта подає до Мінприроди розроблений проект разом з висновком незалежної експертної організації, що має право проводити перевірку проектів, спрямованих на зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, та здійснювати оцінку отриманих результатів. Висновок надається у строк, визначений договором, що укладається між власником об’єкта та незалежною експертною організацією.

  6. З метою оцінки проекту на відповідність встановленим вимогам Мінприроди організовує у разі потреби експертну оцінку проекту.

  7. Мінприроди розглядає у місячний строк подані власником об’єкта проект і супровідні документи та у разі прийняття позитивного висновку щодо них видає лист-схвалення.

  У разі відмови у видачі такого листа власнику об’єкта повідомляється про це в місячний строк у письмовій формі із зазначенням підстави.

  8. Для ведення обліку зменшення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів схвалений проект реєструється у Мінприроди.

  9. Моніторинг обсягів антропогенних викидів або абсорбції парникових газів відповідно до проекту проводиться незалежною експертною організацією.

  10. Звіт про результати перевірки та моніторингу обсягів антропогенних викидів або абсорбції парникових газів подається власником об’єкта для реєстрації до Мінприроди.

  Передача одиниць скорочень (абсорбції) викидів парникових газів з Національного реєстру викидів та абсорбції парникових газів до реєстру відповідної країни-партнера здійснюється після реєстрації в Мінприроди зазначеного звіту, а також досягнутих у результаті реалізації проекту обсягів скорочення (абсорбції) викидів парникових газів.

  11. Відомості про реалізацію проектів оприлюднюються в засобах масової інформації.

  ________________________