• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 лютого 2006 р. № 203

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 14 квітня 1997 р. № 346 та від 14 червня 2000 р. № 963

  1. Розділ VII “Інші заклади та установи” додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346, доповнити пунктом 7 такого змісту:

  “7. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

  директор

  56

  вихователь-методист

  56

  вихователь

  56

  практичний психолог

  56

  музичний керівник

  56”.

  2. Абзац перший розділу “Посади педагогічних працівників” переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, після слів “притулку для неповнолітніх” доповнити словами “центру соціально-психологічної реабілітації дітей”.

  ___________________