• In English

 •  

  Затверджено

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 22 лютого 2006 р. № 188

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку сплати збору

  на обов’язкове державне пенсійне страхування

  з окремих видів господарських операцій

  1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти сплачують юридичні особи – резиденти, нерезиденти, постійні представництва юридичної особи – нерезидента, власники корпоративних картрахунків іноземної валюти, банки – члени міжнародних платіжних систем, уповноважені банки з операцій за власними зовнішньоекономічними договорами та фізичні особи, в тому числі нерезиденти, що здійснюють операції з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти”.

  2. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

  “3. Банки та їх установи (далі – банки) нараховують, утримують та одночасно з поданням заявки на купівлю іноземної валюти, що здійснюється ними за власними операціями і від імені та за рахунок клієнтів таких банків, сплачують до спеціального фонду державного бюджету додатковий збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 1,3 відсотка суми операції з купівлі-продажу безготівкової валюти, зазначеної у такій заявці”.

  3. У пункті 4 цифри “1,5” замінити цифрами “1,3”.

  4. У додатку 1 до Порядку цифри “1,5” замінити цифрами “1,3”. 

   

  __________________________