• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 лютого 2006 р. № 165

  ЗМІНИ
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 лютого 2004 р. № 184

  1.       У назві та тексті постанови цифри “2005” замінити цифрами “2006”.

  2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у назві та пунктах 1 і 12 цифри “2005” замінити цифрами “2006”;

  2) у пунктах 2, 8, 9 і 10 слова “Міністерство агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головні управління сільського господарства і продовольства обласних та управління сільського господарства і продовольства  Севастопольської міської держадміністрацій” в усіх відмінках замінити словами “Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних та управління агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій” у відповідному відмінку;

  3) в абзаці другому пункту 3 цифри та слово “2004 році” замінити цифрами та словом “2004 — 2005 роках”;

  4) перше речення абзацу шостого пункту 4 після слів “комісія видає довідку” доповнити словами і цифрами “в межах ліміту, затвердженого Мінагрополітики, з урахуванням коштів, що необхідні для обслуговування довгострокових кредитів, отриманих у 2004—2005 роках”.

   

  _____________________