• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 жовтня 200

  3 р.  №1546

   

  Державна програма

  розвитку і функціонування української мови
  на 2004 — 2010 роки

   

  I. Загальна частина

  Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною скарбницею культурного надбання народу.

  У державотворчому процесі українській мові відводиться провідна роль. Разом з тим у останні роки не забезпечується її належний розвиток. Складною є ситуація з дотриманням норм українського правопису. Існує гостра потреба в активізації цілеспрямованої роботи над забезпеченням використання української мови у засобах масової інформації,  сфері культури, освіти та науки, в інформаційних технологіях, рекламі тощо.

  Історичний досвід більшості європейських народів свідчить про те, що мова як важливий показник національної ідентичності була і залишається об’єктом державної підтримки та регулювання. Проте в Україні ще не все зроблено для повноцінного впровадження української мови в усі сфери суспільного життя. Потребують удосконалення правові норми, що регулюють її функціонування.

  Слід докладати всіх зусиль для розширення сфери функціонування державної мови, щоб вона розвивалася та відігравала консолідуючу роль у становленні громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає стимулювання процесу побудови заможної та демократичної України.

  II. Мета та основні завдання

  Метою Програми є створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України.

  Основними завданнями Програми є:

  зміцнення статусу української мови як державної;

  всебічний розвиток і розширення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

  визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

  створення належних умов для вивчення української мови громадянами України з числа національних меншин;

  оптимізація мережі навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;

  проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології, створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;

  розширення словникової бази, створення і видання нової енциклопедичної та лінгвістичної літератури, навчальних підручників українською мовою, у тому числі їх електронних варіантів;

  сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають за межами України.

  III. Фінансове забезпечення

  Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади, які є виконавцями Програми, у державному бюджеті та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

  Виконавці Програми щороку в межах бюджетних призначень передбачають у відповідних кошторисах цільові кошти на фінансування Програми.

  IV. Очікувані результати

  Виконання Програми забезпечить:

  практичну реалізацію статті 10 Конституції Україні щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

  розширення функціонування української мови у засобах масової інформації, сфері культури, освіти та науки;

  державну підтримку функціонування української мови в інформаційному комп’ютерному середовищі;

  державну підтримку наукових розробок, предметом дослідження яких є українська мова, та випуску видань українською мовою;

  розвиток мережі дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів для безперервного виховання і навчання українською мовою;

  поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів різних типів з метою вивчення державної мови;

  стимулювання вивчення української мови учнями, студентами та іншими громадянами України.

  V. Координація та контроль за виконанням Програми

  Координація роботи з виконання Програми покладається на МОН.

  Центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку до 1 лютого інформують МОН про хід виконання Програми.  Узагальнена інформація подається МОН Кабінетові Міністрів України до 1 березня кожного року.

  Внесення змін до Програми здійснюється Кабінетом Міністрів України згідно з пропозиціями МОН, погодженими з іншими виконавцями Програми.  VI. ЗАХОДИ

  щодо розвитку і функціонування
  української мови на 2004 — 2010 роки  Зміст заходу  Виконавці


  Строк
  виконання, роки

  Прогнозний обсяг фінансування,
  тис. гривень

   

  усього

  у тому числі за рахунок

   

  державного бюджету

  інших джерел

   

  1. Розроблення  проекту Концепції державної мовної політики

  Національна академія наук, МОН, Держкомтелерадіо

  2004

  15

  12,5

  2,5

   

  Організація широкого обговорення проекту Концепції

  Держкомнацміграції, Головдержслужба

  2004
  2005

  15

  12,5

  2,5

   

  2. Підготовка пропозицій стосовно внесення змін до законів, зокрема щодо фінансової підтримки виробництва кіно-, відео- та аудіопродукції, випуску друкованих видань державною мовою та установлення відповідальності за порушення законодавства про мови

  Національна академія наук, Мінкультури, Держкомтелерадіо, Держкомнацміграції, МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мін’юст

  2004
  2005

  5
  5

   

  5
  5

   

  3. Розроблення і впровадження механізму забезпечення поглиблення знань з української мови та її використання у процесі виконання державними службовцями посадових обов’язків

  Головдержслужба, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  20

  20

  30

  50

  50

  50

  50

  20

  20

  30

  50

  50

  50

  50

   

   

  4. Створення системи моніторингу та проведення аналізу характерних тенденцій розвитку етномовних процесів, функціонування української мови в різних сферах суспільного життя

  Національна академія наук, Держкомтелерадіо, МОН, Мінкультури, Держкомнацміграції

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  35

  35

  25

  25

  25

  25

  25

  30

  30

  20

  20

  20

  20

  20

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

   

  5. Забезпечення приведення засновниками засобів масової інформації їх діяльності у відповідність з вимогами законодавства про мови

  Держкомтелерадіо

  2004 — 2010

   

   

   

   

  6. Запровадження на радіо і телебаченні циклу постійних передач “Державна мова“, “Традиції, звичаї та побут українського народу”; забезпечення роботи державних телерадіокомпаній “Культура”, “Всесвітня служба українського телебачення і радіомовлення”

  Держкомтелерадіо, Мінкультури

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  50

  50

  50

  50

  100

  100

  100

  40

  40

  40

  40

  80

  80

  80

  10

  10

  10

  10

  20

  20

  20

   

  7. Розроблення проекту та введення в дію українського лінгвістичного порталу в мережі Інтернет

  Національна академія наук, МОН, Держкомзв’язку

  2004

  2005

  2006

  300

  100

  100

  300

  100

  100

   

   

  8. Створення українського сегмента міжнародної лінгвістичної системи та забезпечення вступу України до Євроворднет

  Національна академія наук, МОН,
  Держкомзв’язку

  2004

  2005

  2006

  80

  80

  40

  80

  80

  40

   

   

  9. Підготовка і видання багатотомних енциклопедичних і лінгвістичних словників

  Національна академія наук

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  3489

  2840

  1430

  2801

  3400

  2990

  300

  3489

  2840

  1430

  2801

  3400

  2990

  3000

   

   

  10. Створення і забезпечення функціонування української мови в інформаційному комп’ютерному середовищі

  МОН, Національна академія наук

  2004

  2005

  2006

  500

  500

  500

  500

  500

  500

   

   

  11. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі лінгвістичної технології

  Національна академія наук

  2004

  2005

  2006

  880

  75

  100

  880

  75

  100

   

   

  12. Вивчення стану викладання українською мовою профільних і базових дисциплін в навчальних закладах Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Одеської областей, подання організаційної та методичної допомоги в розширенні сфери функціонування української мови

  МОН

   

  2004

  2005

  25

  25

  20

  20

  5

  5

   

  13. Розроблення та забезпечення виконання міжвідомчої науково-технічної програми “Інформація. Мова. Інтелект”

  Національна академія наук, МОН

  2004 — 2010

  за окремою програмою

   

  14. Приведення навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах у відповідність з вимогами законодавства про мови

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  2004 — 2010

   

   

   

   

  15. Будівництво та відкриття гімназій з українською мовою навчання у
  мм. Сімферополі та Ялті

  МОН, Мінекономіки, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  2004

  2005

  3000

  1050

  50

  50

  2950

  1000

   

  16. Розширення мережі профільних класів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, різних типів навчально-виховних комплексів з поглибленим вивченням української мови і літератури, зміцнення їх матеріально-технічної бази

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

   

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

  1000

   

  17. Внесення пропозицій щодо будівництва спеціального сховища для збереження фондів Шевченківського національного заповідника у м. Каневі

  Мінкультури, Мінфін, Мінекономіки, Черкаська облдержадміністрація

  2004 — 2005

   

   

   

   

  18. Випуск третього видання Орфографічного словника української мови

   

  Національна академія наук, МОН

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  900

  900

  900

  900

  900

  900

  900

  900

  900

  900

  900

  900

  900

  900

   

   

  19. Підготовка та видання програм і навчально-наочних посібників
  українською мовою для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

  МОН, Академія педагогічних наук, Українська академія державного управління при Президентові України

  2004 — 2010

   

   

   

   

  20. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для викладання українською мовою профільних і базових дисциплін у навчальних закладах м. Севастополя. Утворення у м. Севастополі філіалу Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького

  МОН, Севастопольська міськдержадміністрація

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

   

   

  21. Висвітлення в державних друкованих та аудіовізуальних засобах масової інформації актуальних питань розвитку і функціонування української мови та завдань щодо піднесення її  престижу

  Держкомтелерадіо, МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  щороку

   

   

   

   

  22. Проведення міжнародних та загальнодержавних  конкурсів з української мови, зокрема за темами “Я вірю в майбутнє твоє, Україно!” та “Об’єднаймося ж, брати мої!”, з українознавства

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  200

  200

  200

  200

  200

  200

  200

   

  23. Координація співпраці навчальних закладів з просвітницькими товариствами з питань широкого застосування державної мови у сфері освіти, подання їм методичної допомоги

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  постійно

   

   

   

  24. Поповнення фондів публічних бібліотек кращими творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань

  Мінкультури

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

   

   

   

  25. Розроблення та здійснення заходів щодо тиражування кращих українських фільмів, а також озвучення українською мовою творів світового кіномистецтва

  Держкомтелерадіо, Мінкультури, МОН

  2004

   

   

   

   

  26. Здійснення заходів щодо поліпшення якості перекладу українською мовою кращих творів світової драматургії, посилення відповідальності художніх керівників за підвищення рівня мовної культури у театрально-видовищних закладах державної та комунальної форми власності

   

  Мінкультури

  постійно

   

   

   

   

  27. Проведення науково-практичних конференцій та семінарів з питань навчання державною мовою в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти

  МОН, Академія педагогічних наук

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  25

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  28. Визначення державних вимог щодо змісту та обсягу знань з української мови студентів з урахуванням напрямів підготовки фахівців. Розроблення типових навчальних програм з української мови для вищих навчальних закладів

  МОН

  2004

   

   

   

   

  29. Створення системи моніторингу динаміки і тенденцій розширення сфери функціонування української мови в системі вищої освіти

  МОН, Академія педагогічних наук

  2004

   

   

   

   

  30. Організація курсів та проведення семінарів, практикумів з української мови у закладах післядипломної педагогічної освіти для педагогічних та науково-педагогічних працівників

  МОН, Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  щороку

   

   

  10

  10

   

  31. Проведення періодичних
  (раз на три роки) оглядів-конкурсів на кращу організацію в навчальних закладах роботи із забезпечення функціонування української мови

  МОН

  2007

  2010

  30

  30

  20

  20

   

   

  32. Підготовка і видання підручників та навчальних посібників з української мови для вищих навчальних закладів з урахуванням напрямів підготовки фахівців

  МОН, Академія педагогічних наук

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  1000

  1000

  1000

  2000

  2000

  3000

  3000

  1000

  1000

  1000

  2000

  2000

  3000

  3000

   

   

  33. Підготовка і видання енциклопедичної та довідкової літератури українською мовою із створенням електронних варіантів

  — “ —

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  1000

  1000

  2000

  2000

  2000

  3000

  3000

  1000

  1000

  2000

  2000

  2000

  3000

  3000

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  20

   

  34. Створення у вищих навчальних закладах умов для підвищення мовної культури студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників (проведення лекторіїв, конкурсів, засідань за “круглими столами”, організація курсів з вивчення української мови, інтернет-конференцій)

  МОН

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  30

  50

  50

  50

  50

  50

  50

  10

  30

  30

  30

  30

  30

  30

   

   

  35. Організація випуску для навчальних закладів аудіо- та відеопосібників українською мовою

  МОН, Академія педагогічних наук

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  200

  200

  200

  200

  200

  200

  300

  200

  200

  200

  200

  200

  200

  300

   

   

  36. Видання журналу “Українська мова у вищій школі”

  МОН, Академія педагогічних наук, Мінфін, Мінекономіки, Держкомтелерадіо

  2004

  110

  10

  100

   

  37. Надання фінансової підтримки газеті “Кримська світлиця” та іншим україномовним періодичним виданням

  Держкомтелерадіо,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  300

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  200

  200

  200

  200

  200

  200

  200

   

  38. Проведення в День української писемності та мови науково-практичної конференції з проблем розвитку та функціонування державної мови

  МОН, Академія педагогічних наук

  2004

  25

  20

  5

   

  39. Сприяння виданню перекладів творів Т. Г. Шевченка та інших видатних українських письменників для популяризації за кордоном національної літературної спадщини

  Держкомтелерадіо, Національна академія наук

  2004 — 2010

  за окремою програмою

   

  40. Проведення науково-практичної конференції з проблем викладання української мови у навчальних закладах української діаспори

  МОН, Академія педагогічних наук

   

  2005

   

  500

   

  500

   

   

   

  Загальна сума

   

   

  90010

  74800

  14190

   

  У тому числі за роками:

   

   

   

   

   

   

  2004

   

   

  15404

  10894

  4510

   

  2005

   

   

  12155

  9705

  2450

   

  2006

   

   

  10150

  8710

  1440

   

  2007

   

   

  11831

  10381

  1440

   

  2008

   

   

  12450

  11000

  1450

   

  2009

   

   

  13940

  12490

  1450

   

  2010

   

   

  14080

  12620

  1450

   

   

   

  _____________________