• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 лютого 2006

  p. № 163

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 22 січня 2005 р. № 89

  1. Вступну частину постанови викласти у такій редакції:

  “Відповідно до пунктів 3—5, 7, 9, 45, 48, 49 статті 43 Закону України “Про Державний  бюджет  України  на 2006 рік”  Кабінет Міністрів  України постановляє:

  2. У підпункті 2 пункту 2 слова “відпущених у відповідному звітному періоді” виключити.

  3. У пункті 3 цифри “2005” і “45” замінити відповідно цифрами “2006” і “43”.

  4. У Порядку зарахування та використання надходжень від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 1 цифри “2005” замінити цифрами “2006”;

  в абзаці другому пункту 5 слова і цифри “пунктами 3—5, 8, 9, 11, 12, 49—51 статті 45 Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” замінити словами і цифрами “пунктів 3—5, 7, 9, 45, 48, 49 статті 43 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  ___________________